• พิมพ์หน้านี้

    บรรทุก ทุกความไว้วางใจสู่ท้องถนน

    รถบรรทุกเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่เชื่อมระหว่างแหล่งผลิตในเรือกสวนไร่นาที่ห่างไกลกับผู้บริโภค รวมทั้งตลาดในภูมิภาคต่างๆ ความอุดมสมบูรณ์ทั้งบนผืนดินและใต้ผืนน้ำทำให้ประเทศไทยขึ้นแท่นเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรมอันดับต้นของเอเชียอาคเนย์ แต่สินค้าเกษตรคุณภาพดีจะไม่สามารถกระจาย สู่ท้องตลาดและถึงมือผู้บริโภคได้เลย หากขาดซึ่งการขนส่งที่ดีในต้นทุนที่เหมาะสม รถบรรทุกเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่เชื่อมระหว่างแหล่งผลิตในเรือกสวนไร่นาที่ห่างไกลกับผู้บริโภค รวมทั้งตลาดในภูมิภาคต่างๆ โดยยุคทองของรถบรรทุกนั้น เริ่มต้นขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พร้อมกับการขยายถนนหนทาง และการเฟ้นหาตัวแทนจัดจัดหน่ายรถบรรทุกออกไปยังพื้นที่เกษตรกรรมที่ห่างไกล แน่นอนว่าหนึ่งในผู้แทนจำหน่ายรถบรรทุกที่เป็นที่กล่าวขาน ได้แก่ “อีซูซุอึ้งง่วนไต๋” ผู้นำด้านรถบรรทุกและปิกอัปที่อยู่คู่ท้องถนนไทยมากว่าครึ่งศตวรรษ...
    Download Magazine

    ย้อนกลับ