ประกาศบริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

รายชื่อนิติบุคคลเพิ่มเติมเพื่อการเปิดเผยข้อมูล

ตามที่ท่านลูกค้าได้ให้ความไว้วางใจต่อบริษัทฯ สำหรับการเปิดเผยข้อมูลเพื่อทำการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการกับบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อนำเสนอสิทธิประโยชน์ ข้อเสนอพิเศษของสินค้าและบริการต่างๆ นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งเพิ่มเติมรายชื่อนิติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของท่านดังนี้

 1. บมจ. ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรัสช์
 2. บมจ. ไทยประกันชีวิต
 3. บมจ. ไทยประกันภัย
 4. บมจ. ชับบ์ สามัคคีประกันภัย
 5. บจก. เอไอเอ,บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ปทท)
 6. บมจ. ซิกน่า ประกันภัย
 7. บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
 8. บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
 9. บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
 10. บมจ. วิริยะประกันภัย
 11. บมจ. สินมั่นคงประกันภัย
 12. บมจ. โดเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)
 13. บมจ. ทิพยประกันภัย
 14. บมจ. กรุงเทพประกันภัย
 15. บมจ. ประกันคุ้มภัย
 16. บมจ. เจ้าพระยาประกันภัย
 17. บมจ. แอลเอ็มจีประกันภัย
 18. บมจ. นวกิจประกันภัย
 19. บมจ. ไทยศรีประกันภัย
 20. บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
 21. บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
 22. บมจ. สินทรัพย์ประกันภัย
 23. บมจ. แอคซ่าประกันภัย
 24. บมจ. เมืองไทยประกันภัย
 25. บมจ. คิวบีอี ประกันภัย (ปทท)
 26. บมจ. นำสินประกันภัย
 27. บมจ. มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์(ประเทศไทย)
 28. บมจ. เอราวัณประกันภัย
 29. บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี (ปทท)
 30. บมจ. อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย
 31. บมจ. ไอไออิ กรุงเทพประกันภัย
 32. บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
 33. บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)
 34. บมจ. อาคเนย์ประกันภัย
 35. บมจ. เทเวศน์ประกันภัย
 36. บมจ. ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
 37. บจก. เอไอเอ (ประกันวินาศภัย) สาขาประเทศไทย
 38. บจก. นิวแอมพ์เชอร์อินชัวรันส์
 39. บจก. ชาร์ทิส ประกันภัย (ปทท)
 40. บจก. เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย)
 41. บจก. ไทยสมุทรประกันชีวิต
 42. บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
 43. บมจ. ธนชาติประกันภัย
 44. บมจ. เอฟ ดับ บลิว ดี ประกันชีวิต
Download เอกสาร

ย้อนกลับ