โปรประกันชั้น 2+ เก๋ง ลุยสู้โควิด !
พิมพ์หน้านี้

โปรประกันชั้น 2+ เก๋ง ลุยสู้โควิด !

g.png

โปรประกันชั้น 2+ เก๋ง ลุยสู้โควิด !​
bt1.pngbt1-3.png

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ให้ข้อมูลเพื่อติดต่อกลับผ่านช่องทางเว็บไซต์ กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ เท่านั้น (www.krungsriautobroker.com)

 • ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

 • ราคาปรกติ 6,400 บาท หักส่วนลดโดยกรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ เหลือ 5,500 บาท

 • ค่าเบี้ยและทุนประกันที่แสดงขึ้นอยู่กับยี่ห้อรถ และรุ่น ที่ทำประกันภัย

 • คุ้มครองรถอายุ 2 ปี - 20 ปี

 • ลูกค้าที่ใช้สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะไม่สามารถเข้าร่วมรับสิทธิ์รายการส่วนลดส่งเสริมการขายอื่นของ กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ ในช่วงเวลาส่งเสริมการขายนี้ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ ขาย แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดการรับสิทธิพิเศษ เงื่อนไขและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจ

 • กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ ในนามของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด(มหาชน) (บริษัท) เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กำหนด

เงื่อนไขบัตรของขวัญ

 • บัตรของขวัญเทสโก้โลตัส สำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 2+ (รายปี)  ของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) โดยให้ข้อมูลติดต่อผ่านช่องทางเว็บไซต์ กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์(www.krungsriautobroker.com
  โดยมีรายละเอียดดังนี้​

ประเภทลูกค้า

รับบัตรของขวัญเทสโก้โลตัส มูลค่า (บาท)

ลูกค้าใหม่บ.เมืองไทยประกันภัย

200

ลูกค้าต่ออายุประกันบ.เมืองไทยประกันภัย

100

 

 • บัตรของขวัญเทสโก้โลตัสจะถูกจัดส่งภายใน 45 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้ทำการชำระเบี้ยประกันภัยครบถ้วนและถูกต้องแล้ว

 • กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ ในนามของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด(มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กำหนด

 • ผู้ซื้อควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 • บัตรของขวัญเทสโก้โลตัสเป็นรายการส่งเสริมการขายของ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงผู้ทำการประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวเท่านั้น

 • หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือเป็นที่สุด

 • เงื่อนไขการใช้บัตรของขวัญเทสโก้โลตัส เป็นไปตามที่ เทสโก้ โลตัสกำหนด

 • บัตรของขวัญเทสโก้โลตัสนี้ใช้จับจ่ายที่ห้างเทสโก้ โลตัส ได้ทุกสาขา ยกเว้นการจับจ่ายสินค้าประเภทสุรา บุหรี่ และยาสูบ ศูนย์อาหาร บิลเพย์เมนท์ และร้านค้าในบริเวณพื้นที่เช่าของเทสโก้ โลตัส

 • บัตรของขวัญเทสโก้ โลตัสนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน, คืนหรือทอนเป็นเงินสด, โอนหรือรวมมูลค่าระหว่างบัตร และไม่สามารถนำไปซื้อหรือเติมเงินให้กิ๊ฟท์การ์ดใบอื่น

 • บัตรของขวัญเทสโก้ โลตัสนี้สามารถใช้ร่วมกับการชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด และ/หรือบัตรเครดิตได้

 • เทสโก้ โลตัส ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ/คืนบัตรของขวัญเทสโก้โลตัส ยกเลิกบัตรของขวัญเทสโก้โลตัส รวมถึงไม่ชดเชยความเสียหายกรณีที่บัตรชำรุด หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบัตร หรือบัตรสูญหาย

 • สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-708-8555 และ LINE @Official account ID คือ @KRUNGSRIAUTO (จ-ศ เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

LINE.png
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2828-7888

เวลาทำการ จ-ศ 9.00-18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ย้อนกลับ