ความพิเศษเฉพาะลูกค้า KRUNGSRI PRIME
พิมพ์หน้านี้

ความพิเศษเฉพาะลูกค้า KRUNGSRI PRIME

รับฟรี The1 Points สูงสุด 50,000 คะแนน (มูลค่า 6,250 บาท)

สำหรับลูกค้ากรุงศรี ออโต้ ที่เข้าร่วมเป็นลูกค้า KRUNGSRI PRIME

 

เกณฑ์เข้าร่วมแคมเปญ

โปรโมชั่น

เป็นลูกค้าใหม่ KRUNGSRI PRIME และเป็นลูกค้าใหม่ สินเชื่อกรุงศรี ออโต้
หรือ
เป็นลูกค้าใหม่ KRUNGSRI PRIME และเป็นลูกค้าปัจจุบัน สินเชื่อกรุงศรี ออโต้

รับเลย
The 1 Points 30,000 คะแนน
มูลค่า 3,750 บาท

สำหรับลูกค้าเก่ากรุงศรี ออโต้ ที่สมัครสินเชื่อรถใหม่ รถมือสอง คาร์ ฟอร์ แคช หรือ บิ๊ก ไบค์ อีกครั้ง

รับเพิ่ม!
The 1 Points สูงสุด 20,000 คะแนน
มูลค่าสูงสุด 2,500 บาท
(จากแคมเปญ Krungsri Auto Welcome Back)


  PRIME-BT-(1).pngAuto-BT.png

ระยะเวลาแคมเปญ สมัครได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 ธันวาคม2565

*KRUNGSRI PRIME คือ ลูกค้าที่มีเงินฝากและ/หรือ การลงทุนในกองทุนรวม ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป หรือซื้อประกันชีวิตตามเงื่อนไขผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
 

สิทธิพิเศษมากมายจาก KRUNGSRI PRIME

 รับฟรี หรือส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำ
แลกรับง่ายๆ ได้ทุกเดือน ผ่าน KMA – Krungsri Mobile App

 สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ต่ำสุด 2.55% ต่อปี*
 สินเชื่อส่วนบุคคล อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ต่ำสุด 10.99% ต่อปี*
 บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 บริการห้องรับรองพิเศษ ที่ศูนย์บริการ Krungsri The Advisory ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ
 อัปเดตข่าวสารเศรษฐกิจ และเข้าร่วมสัมมนาทางการเงิน
 

Special-BT.png

หรือติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา หรือโทร 1572

*ศึกษาเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร
 

รับสถานะ KRUNGSRI PRIME ได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • มียอดเงินฝาก และ/หรือเงินลงทุนในกองทุนรวมที่ธนาคารเป็นตัวแทนจำหน่าย ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป โดยคำนวณจากยอดคงเหลือในบัญชีเฉลี่ย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ
 • ซื้อประกันชีวิตหรือประกันชีวิตควบการลงทุนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยมีค่าเบี้ยประกันตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ หรือ
 • เปิดบัญชีฝากประจำ 6 เดือนขึ้นไป ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ในคราวเดียว หรือ
 • ซื้อกองทุนรวมผ่านธนาคาร โดยมียอดลงทุนสะสมภายในระยะเวลา 180 วัน และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป​
เงื่อนไขเข้าร่วมโปรโมชั่น
 
 1. สำหรับลูกค้าของกรุงศรี ออโต้ ที่ได้รับสถานะ KRUNGSRI PRIME ภายในระยะเวลาโครงการ จะได้รับคะแนนเดอะวัน (The 1) จำนวน 30,000 คะแนน ผ่านทางแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ (GO by Krungsri Auto) ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2566

  โดยลูกค้าของกรุงศรี ออโต้ ที่สามารถร่วมโครงการนี้ ประกอบด้วย

  1.1 ลูกค้าใหม่ ที่มีการสมัครสินเชื่อรถใหม่ บิ๊กไบค์ มอเตอร์ไซค์ รถมือสอง หรือ คาร์ ฟอร์ แคช (ทั้งรถยนต์ และมอเตอร์ไซค์) ระหว่าง 1 ก.ค. 2565 – 30 ธ.ค. 2565 และได้รับอนุมัติเป็นเลขที่สัญญาและรับรถ ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2566

  1.2 ลูกค้าปัจจุบัน ที่มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อกับกรุงศรี ออโต้ ก่อนวันที่ 1 ก.ค. 2565

  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงลูกค้าที่มีเพียงผลิตภัณฑ์ประกันภัยกับกรุงศรี ออโต้

 2. สำหรับลูกค้าตามข้อ 1.2 และ ลูกค้าที่ปิดบัญชีสินเชื่อกับกรุงศรี ออโต้ไปแล้ว ไม่เกิน 5 ปี ที่มีการสมัครสินเชื่อกับกรุงศรี ออโต้ ระหว่าง 1 เม.ย. 2565 – 30 ธ.ค. 2565 และได้รับอนุมัติเป็นเลขที่สัญญาและรับรถ ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2566
  • รับคะแนนเดอะวัน เพิ่มอีก 20,000 คะแนน กรณีมีการสมัครสินเชื่อประเภทรถยนต์ หรือบิ๊ก ไบค์ (รถใหม่ รถมือสอง หรือคาร์ ฟอร์ แคช)
  • รับคะแนนเดอะวัน เพิ่มอีก 10,000 คะแนน กรณีมีการสมัครสินเชื่อประเภทรถจักรยานยนต์ (รถใหม่ รถมือสอง หรือคาร์ ฟอร์ แคช)

  ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแคมเปญ Krungsri Auto Welcome Back*

 3. กลุ่มกรุงศรีขอสงวนสิทธิ์การมอบคะแนนเดอะวัน ให้แก่ลูกค้าที่ให้ความยินยอมให้ธนาคาร และบมจ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส สามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลของลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลลูกค้าแก่ บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด เพื่อการดำเนินการจัดส่งคะแนนเดอะวัน เป็นไปตามความประสงค์ของลูกค้า
 4. กรุงศรี ออโต้ ขอสงวนสิทธิ์การมอบคะแนนเดอะวัน สำหรับลูกค้าที่ได้รับสถานะ KRUNGSRI PRIME จำนวน 30,000 คะแนน และ สำหรับลูกค้ากรุงศรี ออโต้ ที่เข้าเงื่อนไขแคมเปญ Krungsri Auto Welcome Back จำนวนสูงสุด 20,000 คะแนน รวมจำนวนสูงสุด 50,000 คะแนน ต่อลูกค้า 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาโครงการ
 5. ระยะเวลาการได้รับสถานะ KRUNGSRI PRIME ในโครงการ 1 ก.ค. 2565 – 30 ธ.ค. 2565
 6. ธนาคารและกรุงศรี ออโต้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคารและกรุงศรี ออโต้ ถือเป็นที่สิ้นสุด
ข้อกำหนดและเงื่อนไข KRUNSGRI PRIME
 
 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มียอดเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุนในกองทุนรวมผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา เฉลี่ย 6 เดือนย้อนหลัง และมียอดเงินฝาก และ/หรือยอดทรัพย์สินสุทธิรวมกันตั้งแต่ 1 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท (นับรวมเฉพาะกองทุนรวมที่ธนาคารเป็นตัวแทนจำหน่ายและร่วมรายการ ยกเว้นผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่สมัครผ่าน Kept Application)
 2. นอกเหนือจากเงื่อนไขตามข้อ 1 ลูกค้าสามารถรับสถานะ KRUNGSRI PRIME ได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • 2.1 ฝากประจำตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และมียอดเงินฝากในคราวเดียวกัน ตั้งแต่ 1 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท
  • 2.2 ซื้อกองทุนรวมที่ร่วมรายการผ่านธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 โดยมียอดลงทุนสะสมภายในระยะเวลา 180 วัน และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตั้งแต่ 1 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท
  • 2.3 ซื้อประกันชีวิต ที่ร่วมรายการผ่านธนาคารและมียอดเบี้ยประกันต่อปี ตั้งแต่ 2 แสนบาทแต่ไม่ถึง 5 แสนบาท ต่อกรมธรรม์ (ไม่นับรวมแผนประกันคุ้มครองสินเชื่อ MRTA/MLTA และประกันกลุ่มทุกประเภท) โดยกรมธรรม์จะต้องได้รับการอนุมัติและลูกค้าลงนามในใบรับมอบกรมธรรม์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เจ้าของกรมธรรม์จะได้รับสถานะ KRUNGSRI PRIME เป็นระยะเวลา 3 ปี
  • 2.4 ซื้อประกันชีวิตควบการลงทุนแบบชำระเบี้ยประกันรายงวด (Unit-Linked Regular Premium) ผ่านธนาคาร และมียอดเบี้ยประกันต่อปี ตั้งแต่ 2 แสนบาทแต่ไม่ถึง 5 แสนบาทต่อกรมธรรม์ โดยกรมธรรม์จะต้องได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป และลูกค้าลงนามในใบรับมอบกรมธรรม์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เจ้าของกรมธรรม์จะได้รับสถานะ KRUNGSRI PRIME เป็นระยะเวลา 3 ปี
  • 2.5 ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนแบบชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว (Unit-Linked Single Premium) ผ่านธนาคาร และมียอดเบี้ยประกันตั้งแต่ 2 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 5 ล้านบาทต่อกรมธรรม์ โดยกรมธรรม์จะต้องได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป และลูกค้าลงนามในใบรับมอบกรมธรรม์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เจ้าของกรมธรรม์จะได้รับสถานะ KRUNGSRI PRIME เป็นระยะเวลา 3 ปี
 3. ในกรณีลูกค้าไม่สามารถดำรงเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้รับตามเงื่อนไข ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสถานะ KRUNGSRI PRIME รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือกองทุนเป็นบัญชีร่วม ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสถานะ KRUNGSRI PRIME ให้แก่ลูกค้าผู้เป็นเจ้าของบัญชีหลักเพียง 1 ท่านเท่านั้น
 5. ลูกค้าสามารถรับสิทธิประโยชน์ของ KRUNGSRI PRIME ได้โดยดาวน์โหลดและลงทะเบียนใช้งาน KMA–Krungsri Mobile Application พร้อมทั้งเพิ่มบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของลูกค้าไว้บน KMA แล้วเท่านั้น
 6. ธนาคารกำหนดสิทธิประโยชน์ของ KRUNGSRI PRIME โดยพิจารณาจากยอดสินทรัพย์ของลูกค้าที่มีอยู่กับธนาคาร ทั้งนี้ การรับสิทธิประโยชน์ผ่าน KMA เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการและร้านค้าพันธมิตร
 7. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข KRUNGSRI PRIME รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
เงื่อนไขการรับคะแนนเดอะวัน (The 1)
 
 1. การรับคะแนนสะสมเดอะวัน จะได้รับผ่านแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ (GO by Krungsri Auto) กรณีที่ลูกค้ายังไม่มีแอปพลิเคชัน จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สมัคร และเชื่อมต่อความเป็นสมาชิก เดอะวัน ผ่านแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ ก่อน
 2. ผู้ให้บริการสินเชื่อ จะทำการส่ง ชื่อ นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขบัตรประชาชน ของลูกค้าที่ทำสัญญา ตามเงื่อนไขที่กำหนด ไปยังผู้ให้บริการ (บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด) โดยผู้ให้บริการจะดำเนินการเติมคะแนนสะสมเข้าบัญชีคะแนนสะสมเดอะวันที่ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ลูกค้า ได้ระบุประกอบการทำสัญญากับผู้ให้บริการสินเชื่อเท่านั้น
 3. ลูกค้าต้องกดรับรางวัลที่แบนเนอร์ของแคมเปญในแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ ตามข้อความที่ได้รับภายใน 90 วันทำการนับแต่ได้รับข้อความ เพื่อยืนยันการรับคะแนนสะสมเดอะวัน ผู้ให้บริการจะเติมคะแนนสะสมเข้าบัญชีคะแนนเดอะวันที่ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ลูกค้า ได้ระบุประกอบการทำสัญญากับผู้ให้บริการสินเชื่อ เท่านั้น และจะแสดงคะแนนผลรวมของเดอะวัน ผ่านแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ ภายใน 15 วันทำการ หลังจากที่ลูกค้ากดรับสิทธิ์ครบตามขั้นตอนที่กำหนด
 4. คะแนนสะสมดังกล่าว ไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 5. ณ วันที่กดรับคะแนนเดอะวัน ลูกค้าจะต้องยังคงสถานะบัญชีสินเชือของกรุงศรี ออโต้
 6. เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของผู้ให้บริการคะแนนเดอะวัน
 7. การสมัคร หรือเชื่อมต่อ เดอะวัน จะมีหนังสือแสดงความยินยอม ที่รองรับสำหรับการส่งข้อมูลส่วนบุคคล และการนำข้อมูลไปใช้ และให้คะแนนสะสมเดอะวันได้
 8. กรณีลูกค้าไม่เป็นสมาชิก เดอะวัน ลูกค้าต้องดำเนินการสมัครสมาชิกผ่านแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ เพื่อดำเนินการรับคะแนนเดอะวัน ผู้ให้บริการสินเชื่อ จะทำการส่ง ชื่อ นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, หมายเลขโทรศัพท์, เลขบัตรประชาชน ของลูกค้าที่ทำสัญญา ตามเงื่อนไขที่กำหนด ไปยังผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะดำเนินการสมัครสมาชิก และเชื่อมต่อกับ โก บาย กรุงศรี ออโต้ จนแล้วเสร็จ
 9. กรณีลูกค้าเป็นสมาชิก เดอะวัน ลูกค้าต้องดำเนินการ เชื่อมต่อ เพื่อแสดงความเป็นสมาชิก ผ่านแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ เพื่อดำเนินการรับคะแนนเดอะวัน ผู้ให้บริการสินเชื่อ จะทำการส่ง เลขบัตรประชาชน ของลูกค้าที่ทำสัญญา ตามเงื่อนไขที่กำหนด ไปยังผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะดำเนินการเชื่อมต่อกับ โก บาย กรุงศรี ออโต้ จนแล้วเสร็จ
 10. ผู้มีสิทธิ์รับคะแนนสะสมเดอะวัน ผ่านแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ จะต้องเป็นลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา และมีสัญชาติไทยเท่านั้น สอบถามรายละเอียดการรับคะแนนสะสมเดอะวัน เพิ่มเติมได้ที่ Krungsri Auto call center 02-740-7400 เวลา 09:00 – 17:00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ย้อนกลับ