ข้อเสนอสุดว้าว!!  สำหรับลูกค้า กรุงศรี ออโต้ ออกรถ New City Hatchback e:HEV ในราคาพิเศษ
พิมพ์หน้านี้

ข้อเสนอสุดว้าว!!  สำหรับลูกค้า กรุงศรี ออโต้ ออกรถ New City Hatchback e:HEV ในราคาพิเศษ

g.png

ข้อเสนอสุดว้าว!!  สำหรับลูกค้า กรุงศรี ออโต้ ออกรถ  New City Hatchback e:HEV  ในราคาพิเศษ

เมื่อสมัครสินเชื่อกับ กรุงศรี นิว คาร์ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 – 31 ตุลาคม 2564 และเป็นสัญญาและรับรถภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564

 • รับบัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท

 • รับคะแนน THE1 จำนวน 20,000 คะแนน มูลค่า 2,500 บาท 

Submit-bt-yl.pngLINE.png
สอบถามเงื่อนไขพิเศษที่ท่านได้รับ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400

เงื่อนไขการรับของกำนัล สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์:

เงื่อนไขที่ 1
 1. ลูกค้าเก่าและลูกค้าปัจจุบัน Honda เจ้าของรถ Honda Hybrid 4 รุ่นดังนี้ (1) แอคคอร์ด ไฮบริด (2) ซิตี้ อี:เอชอีวี (3) แจ๊ซ ไฮบริด และ (4) ซีวิค ไฮบริด และต้องออกรถยนต์ New City Hatchback e:HEV กับกรุงศรี ออโต้
 2. ลูกค้าจะได้รับบัตรน้ำมัน ปตท.มูลค่า 5,000 บาทจาก บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
 3. กรณีลูกค้าเก่า Honda เจ้าของรถ Honda Hybrid 4 รุ่นคือ (1) แอคคอร์ด ไฮบริด (2) ซิตี้ อี:เอชอีวี (3) แจ๊ซ ไฮบริด และ (4) ซีวิค ไฮบริด ไม่ประสงค์ออกรถ New City Hatchback e:HEV สามารถมอบสิทธิ์ให้แก่ครอบครัวลำดับขั้นที่หนึ่ง (พ่อ แม่ พี่ น้อง สามีภรรยา และ บุตร) ใช้สิทธิ์แทนได้ (ลูกค้าแสดงเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ เช่น ผู้ทำสัญญาเช่าซื้อต้องแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ในครอบครัวขณะสมัครสินเชื่อ) โดยบัตรน้ำมันปตท.มูลค่า 5,000 บาท จะมอบให้แก่ผู้ทำสัญญาเช่าซื้อที่ได้รับมอบสิทธิ์เท่านั้น
 4. บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดส่งบัตรน้ำมันให้แก่ดีลเลอร์ภายใน 30 วันหลังวันส่งมอบรถยนต์ และดีลเลอร์จะดำเนินการส่งมอบบัตรน้ำมันให้แก่ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขภายใน 30 วัน หลังได้รับจาก บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)จำกัด
เงื่อนไขที่ 2
 1. ลูกค้าเก่าและลูกค้าปัจจุบัน Honda เจ้าของรถ Honda Hybrid 4 รุ่น (1) แอคคอร์ด ไฮบริด (2) ซิตี้ อี:เอชอีวี (3) แจ๊ซ ไฮบริด และ (4) ซีวิค ไฮบริด และเป็นลูกค้าเก่ากรุงศรี ซึ่งเข้าเงื่อนไข Krungsri Auto Welcome Back
 2. ลูกค้าปิดบัญชีแล้ว ทุกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ กรุงศรี ออโต้ (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ประกันภัย) และ ลูกค้าเก่าปิดบัญชีแล้วไม่เกิน 5 ปี ทุกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ กรุงศรี ออโต้ (ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ประกันภัย)] และต้องออกรถยนต์ New City Hatchback e:HEV กับกรุงศรี ออโต้
 3. ลูกค้าจะได้รับบัตรน้ำมัน ปตท.มูลค่า 5,000 บาทจาก บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
 4. กรณีลูกค้าเก่า Honda เจ้าของรถ Honda Hybrid 4 รุ่นคือ (1) แอคคอร์ด ไฮบริด (2) ซิตี้ อี:เอชอีวี (3) แจ๊ซ ไฮบริด และ (4) ซีวิค ไฮบริด ไม่ประสงค์ออกรถ New City Hatchback e:HEV สามารถมอบสิทธิ์ให้แก่ครอบครัวลำดับขั้นที่หนึ่ง (พ่อ แม่ พี่ น้อง สามีภรรยา และ บุตร) ใช้สิทธิ์แทนได้ (ลูกค้าแสดงเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ เช่น ผู้ทำสัญญาเช่าซื้อต้องแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ในครอบครัวขณะสมัครสินเชื่อ) โดยบัตรน้ำมันปตท.มูลค่า 5,000 บาท จะมอบให้แก่ผู้ทำสัญญาเช่าซื้อที่ได้รับมอบสิทธิ์เท่านั้น
 5. บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดส่งบัตรน้ำมันให้แก่ดีลเลอร์ภายใน 30 วันหลังวันส่งมอบรถยนต์ และดีลเลอร์จะดำเนินการส่งมอบบัตรน้ำมันให้แก่ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขภายใน 30 วัน หลังได้รับจาก บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)จำกัด
 6. รับเพิ่มคะแนนเดอะวัน จำนวน 20,000 คะแนน (เทียบเท่ามูลค่าเงินสด 2,500 บาท)จากกรุงศรี ออโต้
เงื่อนไขการรับคะแนนเดอะวัน (The1)
 1. การรับคะแนนสะสมเดอะวัน จะได้รับผ่านแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ (GO by Krungsri Auto) กรณีที่ลูกค้ายังไม่มีแอปพลิเคชัน จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สมัคร และเชื่อมต่อความเป็นสมาชิกเดอะวัน ผ่านแอพพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ ก่อน
 2. บริษัท จะทำการส่ง ชื่อ นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขบัตรประชาชน ของลูกค้าที่ทำสัญญา ตามเงื่อนไขที่กำหนด ไปยังผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะดำเนินการเติมคะแนนสะสมเข้าบัญชีคะแนนสะสมเดอะวันที่ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ลูกค้า ได้ระบุประกอบการทำสัญญากับบริษัทเท่านั้น
 3. ลูกค้าต้องกดรับรางวัลที่หน้าแคมเปญตามข้อความที่ได้รับภายใน 90 วันทำการ นับแต่ได้รับข้อความเพื่อยืนยันการรับคะแนนสะสมเดอะวัน ผู้ให้บริการจะเติมคะแนนสะสมเข้าบัญชีคะแนนเดอะวัน ที่ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ลูกค้า ได้ระบุประกอบการทำสัญญากับบริษัทเท่านั้น และจะแสดงคะแนนผลรวมของเดอะวัน ผ่านแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ ภายใน 15 วันทำการ หลังจากที่ลูกค้ากดรับสิทธิ์ครบตามขั้นตอนที่กำหนด
 4. คะแนนสะสมดังกล่าว ไม่สามารถแลก เปลี่ยน คืน หรือทอนคืนเป็นเงินสดได้
 5. ลูกค้า 1 สัญญา สามารถรับคะแนนสะสม ได้ 1 ครั้ง
 6. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบัตรกำนัล ตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆ และของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของผู้ให้บริการคะแนนเดอะวัน
 7. การสมัคร หรือเชื่อมต่อเดอะวัน จะมีหนังสือแสดงความยินยอม ที่รองรับสำหรับการส่งข้อมูลส่วนบุคคล และการนำข้อมูลไปใช้ และให้คะแนนสะสมเดอะวันได้ กรณีลูกค้าไม่เป็นสมาชิกเดอะวัน ลูกค้าต้องดำเนินการสมัครสมาชิกผ่านแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ เพื่อดำเนินการรับคะแนนเดอะวัน บริษัท จะทำการส่ง ชื่อ นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, หมายเลขโทรศัพท์, เลขบัตรประชาชน ของลูกค้าที่ทำสัญญา ตามเงื่อนไขที่กำหนด ไปยังผู้ให้บริการ (บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด) โดยผู้ให้บริการจะดำเนินการสมัครสมาชิก และเชื่อมต่อกับ โก บาย กรุงศรี ออโต้ จนแล้วเสร็จ
 8. กรณีลูกค้าเป็นสมาชิก เดอะวัน ลูกค้าต้องดำเนินการ เชื่อมต่อ เพื่อแสดงความเป็นสมาชิก ผ่านแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ เพื่อดำเนินการรับคะแนนเดอะวัน บริษัท จะทำการส่ง เลขบัตรประชาชน ของลูกค้าที่ทำสัญญา ตามเงื่อนไขที่กำหนด ไปยังผู้ให้บริการ (บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด) โดยผู้ให้บริการจะดำเนินการเชื่อมต่อกับ โก บาย กรุงศรี ออโต้ จนแล้วเสร็จ
 9. ผู้มีสิทธิ์รับคะแนนสะสมเดอะวัน ผ่านแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ จะต้องเป็นลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา และมีสัญชาติไทยเท่านั้น สอบถามรายละเอียดการรับคะแนนสะสมเดอะวัน เพิ่มเติมได้ที่ Krungsri Auto call center 02-740-7400 เวลา 09:00 – 17:00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
หมายเหตุ
 1. การให้คะแนนเดอะวัน จำนวน 20,000 คะแนน เป็นรายการส่งเสริมการขายที่ On-Top จากรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 2. ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด รายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ของโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อและรุ่นปีจดทะเบียนของรถ รวมทั้งรายได้และสถานภาพของผู้สมัครภายใต้เกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของผู้ให้บริการสินเชื่อ

ย้อนกลับ