แค่มีแอป Grab รับเพิ่ม2 ต่อทั้งบัตรโลตัสและคะแนน The1
พิมพ์หน้านี้

แค่มีแอป Grab รับเพิ่ม2 ต่อทั้งบัตรโลตัสและคะแนน The1

พิเศษ! สำหรับผู้ใช้บริการแกร็บ เมื่อขอสินเชื่อ กรุงศรี บิ๊ก ไบค์ หรือ กรุงศรี มอเตอร์ ไซค์

ผู้ใช้บริการแกร็บ ที่สินเชื่อได้รับการอนุมัติ รับรถและเป็นเลขที่สัญญาภายในวันที่   30 ธันวาคม 2564

 • รับบัตรกำนัล Lotus’s มูลค่า 300 บาท*

 • รับคะแนน The 1 สูงสุด 8000 คะแนน (มูลค่า 1,000 บาท) เมื่อสมัครผ่านช่องทาง ออนไลน์ทุกช่องทาง

*เงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด
apply.png
เงื่อนไข คุณสมบัติและรายละเอีดเพิ่มเติม
 1. ระยะเวลาโปรแกรม
  • สมัครสินเชื่อระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564
  • สินเชื่อได้รับการอนุมัติเป็นเลขที่สัญญา และรับรถภายใน 30 ธันวาคม 2564
 2. สำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการแกร็บ ที่สมัครสินเชื่อกรุงศรี บิ๊กไบค์ กรุงศรี มอเตอร์ ไซค์ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 ได้รับการอนุมัติเป็นเลขที่สัญญา และรับรถ ภายใน 30 ธันวาคม 2564 เท่านั้น ได้รับบัตรกำนัล Lotus’s (E-Voucher) มูลค่า 300 บาท
 3. สำหรับลูกค้าที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ รับคะแนน The1 เพิ่ม รายละเอียดดังนี้
  คะแนน รถจักรยานยนต์ บิ๊ก ไบค์ รถจักรยานยนต์ทั่วไป
  คะแนนสะสมเดอะวัน (THE 1 Point) 8,000 คะแนน
  (1,000 บาท)
  4,000 คะแนน
  (500บาท)
 4. ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็ปไซต์ krungsriauto.com, GO Application, LINE Official Account, Facebook ของ กรุงศรี ออโต้, Prompt Start
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการแกร็บ ที่สมัครสินเชื่อของกรุงศรี บิ๊กไบค์ กรุงศรี มอเตอร์ไซค์ เท่านั้น
 6. ลูกค้าผู้ใช้บริการแกร็บ จะต้องแสดงหน้า Grab Application เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์แก่เจ้าหน้าที่รับสมัครสินเชื่อ
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนด อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ เอกสารเพิ่มเติม และ ผู้ค้ำประกัน โดย พิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น และสถานภาพของผู้สมัครสินเชื่อ ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ
 8. สินเชื่อ กรุงศรี บิ๊กไบค์, กรุงศรี มอเตอร์ ไซค์ ให้บริการโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
 9. ไม่สามารถร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นอื่นๆได้
 10. รถจักรยานยนต์ทั่วไป (Normal Bike) หมายถึง รถจักรยานยนต์ (รถมอเตอร์ไซค์) ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบน้อยกว่า 250 ซีซี ลงมา หรือตั้งแต่ 250 ซีซี ขึ้นไปและมีราคาจำหน่ายไม่เกิน 100, 000 บาท
 11. รถบิ๊ก ไบค์ (Big Bike) หมายถึง รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 250 ซีซี ขึ้นไปและมีราคาจำหน่ายไม่ต่ำกว่า 100, 000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับบัตรกำนัล
 1. สำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการแกร็บ ที่สมัครสินเชื่อบิ๊กไบค์ กรุงศรี มอเตอร์ ไซค์ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 ได้รับการอนุมัติเป็นเลขที่สัญญา และรับรถภายใน 30 ธันวาคม 2564 เท่านั้น ได้รับบัตรกำนัล Lotus’s (E-Voucher) มูลค่า 300 บาท จำนวน 1 ใบ
 2. ในการรับบัตรกำนัลฯ บริษัทฯ จะทำการส่ง ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้สมัครสินเชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไปยังผู้ให้บริการจัดหาของกำนัล - Choco (“ผู้ให้บริการ”) โดยผู้ให้บริการจะทำการส่ง SMS ภายใน 90 วัน นับจากวันที่รายการส่งเสริมการขายสิ้นสุดในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เพื่อให้ผู้สมัครสินเชื่อกดรับของกำนัล บัตร E-Voucher จะได้รับทันทีที่ผู้สมัครสินเชื่อกดเลือกรับ
 3. บัตรกำนัลฯ ดังกล่าวนั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบัตรกำนัล ตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆ และของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขผู้ออกบัตรกำนัล
เงื่อนไขการรับคะแนน The 1 (เดอะ วัน)
 1. การรับคะแนนสะสม The1

  1.1 การรับคะแนนสะสม The1 จะได้รับผ่านแอพพลิเคชั่น โก บาย กรุงศรี ออโต้ ( Go by Krungsri Auto) กรณีที่ลูกค้ายังไม่มีแอพพลิเคชั่น จะต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นและ สมัครผู้ใช้งาน และ เชื่อมต่อความเป็นสมาชิก The1 ผ่านแอพพลิเคชั่น โก บาย กรุงศรี ออโต้ ก่อนการรับคะแนน

  1.2 บริษัท จะทำการส่ง ชื่อ นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขบัตรประชาชน ของลูกค้าที่ทำสัญญา ตามเงื่อนไขที่กำหนด ไปยังผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะดำเนินการเติมคะแนนสะสมเข้าบัญชีคะแนนเดอะวันที่ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ลูกค้า ได้แจ้งไว้กับบริษัทเท่านั้น

  1.3 ลูกค้าที่ได้รับคะแนนสะสม The1 จะได้รับข้อความ SMS แจ้งเตือนครั้งที่ 1 ในเดือน สิงหาคม 2564 ครั้งที่2 ในเดือน กันยายน 2564 ครั้งที่ 3 ในเดือน ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 4 ในเดือน พฤศจิกายน 2564 และลูกค้าต้องกดยืนยันการรับสิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่น โก บาย กรุงศรี ออโต้ ภายใน 90 วันหลังจากแคมเปญสิ้นสุด หากเกินกำหนดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเงื่อนไขการรับสิทธิ์ดังกล่าวโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  1.4 ลูกค้ากดรับรางวัลที่หมวด รับคะแนน The1 ตามข้อความ SMS ที่ได้รับ เพื่อยืนยันการรับคะแนนสะสม The1 บริษัทจะ เติมคะแนนสะสมเข้าบัญชีคะแนน The1 ที่ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ลูกค้า ได้แจ้งไว้กับบริษัทเท่านั้น และจะแสดงคะแนนผลรวมของ The1 ผ่านแอพพลิเคชั่น โก บาย กรุงศรี ออโต้ ภายใน 15 วันทำการ หลังจากที่ลูกค้ากดรับสิทธิ์ครบตามขั้นตอนที่กำหนด

 2. คะแนนสะสมดังกล่าว ไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ มูลค่าของคะแนนสะสม และการแลกคะแนนสะสมเป็นคูปองแทนเงินสดหรือส่วนลด เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2660-1000 เวลา 9.00 – 22.00 น. ทุกวัน หรืออีเมล์ contact@the1.co.th
 3. ลูกค้า 1 สัญญา สามารถรับคะแนนสะสม ได้ 1 ครั้ง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบัตรกำนัล ตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆ และของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. คะแนน The1 จะดำเนินการโดยบริษัท ลูกค้าสามารถรับและตรวจสอบคะแนนสะสม The1 ผ่าน แอพพลิเคชั่น โก บาย กรุงศรี ออโต้ หรือ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Krungsri Auto call center 02-740-7400 เวลา 9:00 – 17:00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ย้อนกลับ