รับคะแนน The 1 จำนวน 2,000 คะแนน ไปเลย!
พิมพ์หน้านี้

รับคะแนน The 1 จำนวน 2,000 คะแนน ไปเลย!

ลูกค้า กรุงศรี ออโต้ ได้รับคะแนนเดอะวัน 2,000 คะแนน ( มูลค่า 250 บาท ) / สัญญา

เมื่อชำระค่างวดงวดแรก เต็มจำนวน ผ่านช่องทาง KMA (Krungsri Mobile Application)
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566  – 30 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ: ลูกค้าปัจจุบัน และ ลูกค้าใหม่ กรุงศรี มอเตอร์ไซค์ / กรุงศรี บิ๊ก ไบค์ / กรุงศรีมอเตอร์ไซค์มือสอง ( ซื้อจากเจ้าของ) / กรุงศรีมอเตอร์ไซค์มือสอง ( ซื้อจากดีลเลอร์ )

 
KMA-icon.png 
KMA Application
App-Store-(1).png GG-play-(1).png
Logo_Go.png 
GO by Krungsri Auto
App-Store-(1).png GG-play-(1).png

 

สอบถามเงื่อนไขพิเศษที่ท่านได้รับ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400
 
เงื่อนไขแคมเปญชำระค่างวดผ่าน KMA
 
 1. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าปัจจุบัน และ ลูกค้าใหม่บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย สมัครสินเชื่อกรุงศรี มอเตอร์ไซค์ / กรุงศรี บิ๊ก ไบค์ / กรุงศรีมอเตอร์ไซค์มือสอง ( ซื้อจากเจ้าของ) / กรุงศรีมอเตอร์ไซค์มือสอง ( ซื้อจากดีลเลอร์ ) เท่านั้น
 2. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ชำระค่างวดงวดแรก เต็มจำนวน ผ่านช่องทาง KMA (Krungsri Mobile Application) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 3. ลูกค้าสามารถใช้แคมเปญสำหรับชำระค่างวดผ่าน KMA นี้ได้เพียงสัญญาละ 1 แคมเปญ เท่านั้น ( 1 สัญญา / 1 แคมเปญ )
 4. รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก (Normal Bike) หมายถึง รถจักรยานยนต์ (รถมอเตอร์ไซค์) ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบน้อยกว่า 250 ซีซี ลงมา หรือตั้งแต่ 250ซีซี  ขึ้นไปและมีราคาจำหน่ายตอนเป็นรถใหม่ไม่เกิน 100,000 บาท
 5. รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ (Big Bike) หมายถึง รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 250 ซีซี ขึ้นไปและมีราคาจำหน่ายตอนเป็นรถใหม่ไม่ต่ำกว่า 100, 000 บาท
 6. กรุงศรี มอเตอร์ไซค์ กรุงศรี บิ๊ก ไบค์ กรุงศรี มอเตอร์ไซค์/บิ๊ก ไบค์มือสอง (ซื้อจากเจ้าของ) กรุงศรี มอเตอร์ไซค์/บิ๊ก ไบค์มือสอง (ซื้อจากร้านดีลเลอร์) ให้บริการโดย บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส
เงื่อนไขการรับคะแนนเดอะวัน
 
 1. เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยที่สมัครสินเชื่อ กรุงศรี มอเตอร์ไซค์ / กรุงศรี บิ๊ก ไบค์ / กรุงศรีมอเตอร์ไซค์มือสอง ( ซื้อจากเจ้าของ) / กรุงศรีมอเตอร์ไซค์มือสอง ( ซื้อจากดีลเลอร์ ) และเป็นสัญญาระหว่างวันที่ 1 ตุลาาคม 2566 – 30 ธันวาคม 2566 ได้รับคะแนน เดอะวัน จำนวน 2,000 คะแนน คิดเป็นมูลค่า 250 บาท การรับคะแนนสะสมเดอะวัน จะได้รับผ่านแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ (Go by Krungsri Auto) กรณีที่ลูกค้ายังไม่มีแอปพลิเคชัน จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สมัคร และเชื่อมต่อความเป็นสมาชิก เดอะวัน ผ่านแอพพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ ก่อน
 2. บริษัท จะทำการส่ง ชื่อ นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขบัตรประชาชน ของลูกค้าที่ทำสัญญา ตามเงื่อนไขที่กำหนด ไปยังผู้ให้บริการ (บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด) โดยผู้ให้บริการจะดำเนินการเติมคะแนนสะสมเข้าบัญชีคะแนนสะสมเดอะวันที่ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ลูกค้า ได้ระบุประกอบการทำสัญญากับบริษัทเท่านั้น
 3. ลูกค้าต้องกดรับรางวัลที่หน้าแคมเปญตามข้อความที่ได้รับภายใน 90 วันทำการนับแต่ได้รับข้อความ เพื่อยืนยันการรับคะแนนสะสมเดอะวัน ผู้ให้บริการจะเติมคะแนนสะสมเข้าบัญชีคะแนนเดอะวันที่ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ลูกค้า ได้ระบุประกอบการทำสัญญากับบริษัทเท่านั้น และจะแสดงคะแนนผลรวมของเดอะวัน ผ่านแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ ภายใน 15 วันทำการ หลังจากที่ลูกค้ากดรับสิทธิ์ครบตามขั้นตอนที่กำหนด
 4. คะแนนสะสมดังกล่าว ไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 5. ลูกค้า 1 สัญญา สามารถรับคะแนนสะสม ได้ 1 ครั้ง
 6. การสมัคร หรือเชื่อมต่อ เดอะวัน จะมีหนังสือแสดงความยินยอม ที่รองรับสำหรับการส่งข้อมูลส่วนบุคคล และการนำข้อมูลไปใช้ และให้คะแนนสะสมเดอะวันได้
 7. กรณีลูกค้าไม่เป็นสมาชิก เดอะวัน ลูกค้าต้องดำเนินการสมัครสมาชิกผ่านแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ เพื่อดำเนินการรับคะแนนเดอะวัน บริษัท จะทำการส่ง ชื่อ นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, หมายเลขโทรศัพท์, เลขบัตรประชาชน ของลูกค้าที่ทำสัญญา ตามเงื่อนไขที่กำหนด ไปยังผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะดำเนินการสมัครสมาชิก และเชื่อมต่อกับ โก บาย กรุงศรี ออโต้ จนแล้วเสร็จ
 8. กรณีลูกค้าเป็นสมาชิก เดอะวัน ลูกค้าต้องดำเนินการ เชื่อมต่อ เพื่อแสดงความเป็นสมาชิก ผ่านแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ เพื่อดำเนินการรับคะแนนเดอะวัน บริษัท จะทำการส่ง เลขบัตรประชาชน ของลูกค้าที่ทำสัญญา ตามเงื่อนไขที่กำหนด ไปยังผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะดำเนินการเชื่อมต่อกับ โก บาย กรุงศรี ออโต้ จนแล้วเสร็จ
 9. ผู้มีสิทธิ์รับคะแนนสะสมเดอะวัน ผ่านแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ จะต้องเป็นลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา และมีสัญชาติไทยเท่านั้น สอบถามรายละเอียดการรับคะแนนสะสมเดอะวัน เพิ่มเติมได้ที่ Krungsri Auto call center 02-740-7400 เวลา 09:00 – 17:00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ย้อนกลับ