คาร์ ฟอร์ แคช มอบความห่วงใย แด่ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่
พิมพ์หน้านี้

คาร์ ฟอร์ แคช มอบความห่วงใย แด่ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่

g.png

สมัครสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช วันนี้ รับวงเงินก้อนใหญ่ พร้อมประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ สูงสุด 2 แสนบาท* ก่อน 30 พฤศจิกายน นี้​

ประเภท

วงเงินเอาประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ

บิ๊ก ไบค์

200,000

มอเตอร์ไซค์

200,000

 

*เงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด

apply.pngLINE.png
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400
 

*เงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด
1.1. ลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่ สมัครสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช บิ๊กไบค์ / มอเตอร์ไซค์ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 – 31 ตุลาคม 2564 พร้อมทั้งได้รับอนุมัติ เป็นเลขที่สัญญา ภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 หรือ ลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่ สมัครสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช บิ๊กไบค์ / มอเตอร์ไซค์ พร้อมใช้ ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564 พร้อมทั้งได้รับอนุมัติ เป็นเลขที่สัญญา ภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ (มูลค่า 799 บาท) ความคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท ฟรีรายละเอียดประกันอุบัติเหตุ ดังนี้ ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ แผน 1 รับประกันภัยโดย บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย
 
2.ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไข จะได้รับความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยการคุ้มครองนับจากวันที่ได้รับอนุมัติเป็นที่สัญญา (ระยะเวลาเริ่มต้นเวลา 16.00 น. ของวันที่เริ่มต้นคุ้มครอง นับไปอีก 1 ปี ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง ตัวอย่างเช่น วันที่เริ่มต้นคุ้มครอง 1 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. เป็นต้น)
 
3.เงื่อนไขการความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขผู้รับประกันภัย (บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย)
 
4.ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับประกันภัย ได้ 1 ครั้งเท่านั้น
 
5.รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 
6.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ตลอดจนเงื่อนไขอื่น ๆ และของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าให้
 
7.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดย พิจารณาจากยี่ห้อ รุ่นปีที่จดทะเบียน รายได้ และสถานภาพของผู้ขอสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของบริษัท
 
8.รถจักรยานยนต์ บิ๊ก ไบค์ หมายถึง รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 250 ซีซี มีราคาจำหน่ายในขณะเป็นรถใหม่ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป และมีอายุรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 7 ปี โดยนับจากรุ่นปี ค.ศ.ที่ผลิตในหน้าเล่มทะเบียน (ระหว่างรุ่นปีผลิต 2015 - 2021)
 
9.รถจักรยานยนต์ทั่วไป หมายถึง รถจักรยานยนต์ที่มีเครื่องยนต์น้อยกว่า 250 ซีซี ลงมา หรือ 250 ซีซี ขึ้นไป แต่ราคาไม่เกิน 100,000 บาท อายุรถต้องไม่เกิน 5 ปีนับจากรุ่นปี ค.ศ.ผลิต ในหน้าเล่มทะเบียน (ระหว่างรุ่นปีผลิต ค.ศ.2017 - 2021)
 
10.ณ วันที่สมัคร รถจักรยานยนต์ที่ต้องการสมัครสินเชื่อต้องปลอดภาระ มีเล่มทะเบียนเป็นชื่อของผู้สมัครสินเชื่อและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์อย่างน้อย 6 เดือน
 
11.สินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช บิ๊กไบค์ / มอเตอร์ไซค์ และ สินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช บิ๊กไบค์ / มอเตอร์ไซค์ พร้อมใช้ให้บริการโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
 
*เงื่อนไขกรมธรรม์ จาก บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย
รายละเอียดความคุ้มครอง บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำนวนเงินเอาประกัน
1. ชดเชยกรณีเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ (อบ.1)  
 • จากอุบัติเหตุทั่วไป
200,000
 • จากการถูกฆาตกรรม หรือ ทำร้ายร่างกาย
200,000
 • จากการขับขี่ หรือ โดยสาร รถจักรยานยนต์
100,000
 • จากการก่อการร้าย
100,000
2.การชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 20,000
 • ราคาเบี้ยประกันภัยต่อปี
799 บาท
 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1.สำหรับผู้เอาประกันอายุ 20 - 60 ปี
 
2.ผู้เอาประกันต้องมีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีใบอนุญาตทำงาน
 
3.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีโรคประจำตัวและไม่เป็นโรคร้ายแรง เช่น โรคลมชัก มะเร็ง เนื้องอก วัณโรค เบาหวาน หัวใจ พิษสุราเรื้อรัง โรคตับ โรคไต โรคเกี่ยวกับสมองและประสาทโรคจิต โรคเอดส์ เป็นต้น

* ผลิตภัณฑ์ใหม่ คาร์ฟอร์แคช บิ๊กไบค์ / มอเตอร์ไซค์ พร้อมใช้ เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

** เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อและบริษัทผู้รับประกันภัยกำหนด

 
คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ
 • อายุระหว่าง 20-65 ปี ในวันทำสัญญา และมีรถเป็นของตนเอง
 • อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ* ต้องยื่นสำเนาเอกสาร หนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มี อายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือ มากกว่า 6 เดือน

* ลูกค้าต่างชาติใช้บริการ คาร์ ฟอร์ แคช ได้เท่านั้น

**บิ๊ก ไบค์ หมายถึง รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 250 ซีซี ขึ้นไป และราคาซื้อขายตอนเป็นรถใหม่ 100,000 บาทขึ้นไป

 

 

เอกสารประกอบการสมัคร
 1. บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 ฉบับ
 2. เอกสารแสดงรายได้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
  • สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 3. แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัย และที่ทำงาน
 4. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
 5. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์

ย้อนกลับ