คาร์ ฟอร์ แคช ฉลอง 20 ปี
พิมพ์หน้านี้

คาร์ ฟอร์ แคช ฉลอง 20 ปี

คาร์ ฟอร์ แคช ฉลอง 20 ปี มอบบัตรของขวัญโลตัสมูลค่า 500 บาท มูลค่ารวมกว่า 2,000,000 บาท


คาร์ ฟอร์ แคช สินเชื่อเพื่อคนมีรถ ต้องการเงินสด รถคุณช่วยได้ อยู่เคียงข้างคุณทุกสถานการณ์มายาวนานกว่า 20 ปี ขอมอบบัตรของขวัญโลตัสมูลค่า 500 บาท แทนคำขอบคุณ ให้กับลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 – 31 ตุลาคม 2566 และได้รับอนุมัติเป็นสัญญาภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

 

คาร์ ฟอร์ แคช มีผลิตภัณฑ์ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนมีรถมากถึง 3 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
คาร์ ฟอร์ แคช อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่ำ
คาร์ ฟอร์ แคช อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่ำ

เริ่มต้น 0.27%* ต่อเดือน

คาร์ ฟอร์ แคช โปะ รับเงินไวใน 1 วัน จ่ายโปะได้ตามสภาพคล่อง
คาร์ ฟอร์ แคช โปะ รับเงินไวใน 1 วัน

จ่ายโปะได้ตามสภาพคล่อง

คาร์ ฟอร์ แคช พร้อมใช้ ให้คุณรับเงิน 2 ก้อน พร้อมเบิกง่ายผ่านไลน์
คาร์ ฟอร์ แคช พร้อมใช้ ให้คุณรับเงิน 2 ก้อน

พร้อมเบิกง่ายผ่านไลน์
 

*เงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด

apply.png  LINE-BT-(1).png

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 
 1. สำหรับลูกค้าใหม่ประเภทบุคคลธรรมดาที่สมัครสินเชื่อและได้รับอนุมัติเท่านั้น (นิติบุคคล และลูกค้าปัจจุบันของกรุงศรี ออโต้ ไม่ร่วมแคมเปญ)
 2. สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช (สินเชื่อเช่าซื้อรถแบบโอนเล่มทะเบียน) คาร์ ฟอร์ แคช โปะ (จำนำทะเบียนรถแบบไม่โอนเล่มทะเบียน) หรือ คาร์ ฟอร์ แคช พร้อมใช้ (จำนำทะเบียนรถแบบไม่โอนเล่มทะเบียน พร้อมวงเงินสำรอง) ทั้งรถยนต์ บิ๊ก ไบค์ และ มอเตอร์ไซค์
 3. สำหรับลูกค้าใหม่สมัครสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 – 31 ตุลาคม 2566 และได้รับอนุมัติเป็นสัญญาภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
 4. สำหรับรถยนต์ เฉพาะสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติวงเงินมากกว่าหรือเท่ากับ 200,000 บาท จะได้รับบัตรของขวัญโลตัส มูลค่า 500 บาท เมื่อได้รับอนุมัติเป็นเลขที่สัญญา ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 5. สำหรับบิ๊ก ไบค์ ที่ได้รับการอนุมัติวงเงินมากกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท และ มอเตอร์ไซค์ที่ได้รับการอนุมัติวงเงินมากกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท จะได้รับบัตรของขวัญโลตัส มูลค่า 500 บาท เมื่อได้รับอนุมัติเป็นเลขที่สัญญา ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 6. รถจักรยานยนต์ทั่วไป (Normal Bike) หมายถึง รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์น้อยกว่า 250 ซีซี ลงมา หรือ 250 ซีซี ขึ้นไป แต่ราคาขณะเป็นรถใหม่ไม่เกิน 100,000 บาท
 7. รถจักรยานยนต์บิ๊ก ไบค์ (Big Bike) หมายถึง รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 250 ซีซี มีราคาจำหน่ายในขณะเป็นรถใหม่ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป
 8. ของรางวัลส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 9. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถนำไปรวมกับข้อเสนอของรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้ ผู้ให้บริการสินเชื่อขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารายการส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อผ่านหลายช่องทาง
 10. ผู้ให้บริการสินเชื่อ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ และรุ่นปีจดทะเบียนของรถ รวมทั้งรายได้ และสถานภาพของผู้สมัครภายใต้เกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของผู้ให้บริการสินเชื่อ
 11. สินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช รถยนต์ ให้บริการโดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 12. สินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช บิ๊ก ไบค์ / คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์ ให้บริการโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
 13. ผู้ให้บริการสินเชื่อจะจัดส่งของรางวัล ให้ลูกค้าภายใน 90 วัน หลังจากลูกค้าได้รับอนุมัติเป็นเลขที่สัญญาไปยังที่อยู่จัดส่งเอกสารที่ลูกค้าได้ให้ไว้
คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ และเอกสารประกอบการสมัคร - สำหรับรถยนต์
 

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ

 1. อายุ 20 – 65 ปี (คาร์ ฟอร์ แคช พร้อมใช้ อายุ 20 - 60 ปี) ในวันทำสัญญา
 2. มีรถเป็นชื่อของตัวเอง อายุรถไม่เกิน 20 ปี (คาร์ ฟอร์ แคช พร้อมใช้ อายุรถไม่เกิน 15 ปี)
 3. อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 4. ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ* ต้องยื่นสำเนาเอกสาร หนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มี อายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน (* ลูกค้าต่างชาติใช้บริการ คาร์ ฟอร์ แคช ได้เท่านั้น)
เอกสารประกอบการสมัคร
สำหรับบุคคลธรรมดา
 1. บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 ฉบับ
 2. เอกสารแสดงรายได้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
  • สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 3. แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัย และที่ทำงาน
 4. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
 5. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
 1. หนังสือรับรองนิติบุคคลหรือทะเบียนการค้า (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
 2. สำเนา ภ.พ.20
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน
 5. แผนที่ที่ตั้งของที่อยู่อาศัยหรือที่ตั้งกิจการ
 6. งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 7. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 8. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
 9. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
หมายเหตุ นิติบุคคลไม่สามารถสมัคร คาร์ ฟอร์ แคช โปะ หรือ คาร์ ฟอร์ แคช พร้อมใช้ได้
 
คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ และเอกสารประกอบการสมัคร - สำหรับรถจักรยานยนต์

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ
 1. อายุระหว่าง 20 - 65 ปี ในวันทำสัญญา (สำหรับ คาร์ ฟอร์ แคช พร้อมใช้ อายุระหว่าง 20 – 60 ปี)
 2. มีรถจักรยายนต์ปลอดภาระเป็นของตัวเอง และอายุรถไม่เกิน 7 ปี (บิ๊ก ไบค์) ไม่เกิน 5 ปี (มอเตอร์ไซค์)
 3. อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 4. คาร์ ฟอร์ แคช โปะ / คาร์ ฟอร์ แคช พร้อมใช้ สำหรับลุกค้าบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย เท่านั้น
 5. ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ* ต้องยื่นสำเนาเอกสาร หนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน (* ลูกค้าต่างชาติใช้บริการ คาร์ ฟอร์ แคช ได้เท่านั้น)
เอกสารประกอบการสมัคร
สำหรับบุคคลธรรมดา
 1. บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 3 ฉบับ
 2. เอกสารแสดงรายได้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
  • สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 3. แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัย และที่ทำงาน
 4. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
 5. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์
สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
 1. หนังสือรับรองนิติบุคคลหรือทะเบียนการค้า (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
 2. สำเนา ภ.พ.20
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน
 5. แผนที่ที่ตั้งของที่อยู่อาศัยหรือที่ตั้งกิจการ
 6. งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 7. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 8. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
 9. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
 

ย้อนกลับ