สมัครสินเชื่อออนไลน์ กับ กรุงศรี นิว คาร์ รับฟรี! บัตรน้ำมัน
พิมพ์หน้านี้

สมัครสินเชื่อออนไลน์ กับ กรุงศรี นิว คาร์ รับฟรี! บัตรน้ำมัน

รับฟรี! บัตรน้ำมัน 1,000 บาท พิเศษสำหรับผู้ที่ขอสินเชื่อ กรุงศรี นิว คาร์ ออนไลน์ ภายใน 30 มิถุนายน 2561

  • ดาวน์เริ่มต้น 5%*

  • ดาวน์ 10% ขึ้นไป ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (สำหรับผู้สมัครที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น)

พิเศษสำหรับพนักงานประจำ
  • ใช้เอกสารเพียงสลิปเงินเดือน + บัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน (หากไม่มีสลิปเงินเดือน >> คลิกเพื่ออ่านเอกสารทั้งหมด)
  • กรณีประกอบอาชีพ เป็นข้าราชการ ใช้เพียงเอกสารเฉพาะหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้หนังสือรับรองต้องเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานเท่านั้น 
  • รู้ผลอนุมัติภายใน 24 ชม. กรณีส่งเอกสารครบถ้วน
*เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
สนใจขอสินเชื่อ คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
เงื่อนไขผู้ที่ขอสินเชื่อ  กรุงศรี นิว คาร์ ผ่านออนไลน์
1. ขอสงวนสิทธิ์บัตรน้ำมันมูลค่า 1,000 บาท เฉพาะลูกค้าขอสินเชื่อ กรุงศรี นิว คาร์ ผ่าน www.krungsriauto.com ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน และได้รับการอนุมัติสินเชื่อเป็นเลขที่สัญญาและรับรถภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
2. หากผู้ที่ขอสินเชื่อทางออนไลน์ ได้ทำการจองรถในงาน Fast Auto Show จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์บัตรน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทจากการขอสินเชื่อออนไลน์
3. ธนาคารจะทำการส่งบัตรน้ำมันทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนภายใน 90 วัน นับจากวันที่ลูกค้ารับรถ
4. บัตรน้ำมันไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน ทอนเป็นเงินสดได้
5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบัตรน้ำมัน ตลอดจนเงื่อนไขอื่น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยของกำนัลที่ทางธนาคารเปลี่ยนแปลงนั้น จะมีมูลค่าเทียบเท่า
6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงินสินเชื่อ เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณา จากยี่ห้อ รุ่น ปีจดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพของผู้ขอสินเชื่อ ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 02-740-7400

ย้อนกลับ