เงินฝากออมทรัพย์ มีแต่ได้ ออนไลน์
พิมพ์หน้านี้

เงินฝากออมทรัพย์ มีแต่ได้ ออนไลน์

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

metaedai-interest1.png รับดอกเบี้ย ทุกเดือน
metaedai-account-zero.png 
เปิดบัญชี ไม่มีขั้นต่ำ
metaedai-mobile.png เปิดง่าย ไม่ต้องไปสาขา

พิเศษ! เบิกถอนเงินฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง วันนี้ - 31 ธ.ค. 63


เปิดบัญชี ออนไลน์ ได้แล้วที่ KMA
ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android 
  app-store.png     play-store.png     Download_KMA_AutoRedirect.jpg

 
 
 

เปิดบัญชีวันนี้

รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท

สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีแต่ได้ ออนไลน์
และมียอดเงินฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท
15 มิ.ย. 63 - 31 ก.ค. 63

metaedai-e-coupon-starbuck.jpg
 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีแต่ได้ ออนไลน์และมียอดเงินฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท ในวันเดียวกับวันที่เปิดบัญชีเท่านั้น และต้องคงยอดเงินฝากนี้ไว้ตามที่ธนาคารกำหนด
  • เปิดบัญชีระหว่าง 15 - 30 มิถุนายน 2563 และคงยอดเงินฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท ไว้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ลูกค้าจะได้รับของกำนัลในวันที่ 11 สิงหาคม 2563
  • เปิดบัญชีระหว่าง 1- 31 กรกฎาคม 2563 และคงยอดเงินฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท ไว้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ลูกค้าจะได้รับของกำนัลในวันที่ 9 กันยายน 2563
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2563
 • ของกำนัลที่จะได้รับ คือ Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท
 • ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะได้รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท ซึ่งมูลค่าของกำนัลเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.40 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของกำนัล Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท สำหรับยอดเงินฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี
 • จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่านตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • การรับของกำนัลลูกค้าต้องกดรับสิทธิ์ผ่านเมนู GIFT & Privileges บน KMA โดยนำ QR Code ที่ปรากฏจาก KMA แสดงที่จุดชำระเงินของร้าน Starbucks ทุกสาขาทั่วประเทศเพื่อใช้แทนเงินสด หากลูกค้าไม่ได้แสดง QR Code ทันทีหลังกดรับสิทธิ์ ลูกค้าจะต้องกดปุ่ม “ดูประวัติการใช้สิทธิ์”
 • ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์แลกรับของกำนัลดังกล่าวได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ใช้สิทธิ์แลกรับของกำนัลภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์
 • ไม่สามารถรับของกำนัลโดยการ Capture หน้าจอมือถือได้
 • กรณีใช้สิทธิ์แลกรับของกำนัลแล้ว ไม่สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงหรือเรียกคืนสิทธิ์ได้
 • ของกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีแต่ได้ ออนไลน์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในรายการส่งเสริมการขายนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 15 - 70 ปี
 • กรณีเปิดบัญชีผ่านระบบยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (National Digital ID : NDID)
  • ต้องเคยเปิดบัญชีเงินฝากหรือทำธุรกรรมทางการเงินอื่นใดด้วยบัตรประชาชน และยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้า (Facial Recognition) ที่สาขาของธนาคารที่ใช้งานโมบาย แอปพลิเคชัน
  • ต้องใช้บริการโมบาย แอปพลิเคชััน ของธนาคารที่เปิดบัญชีที่เข้าร่วมทดสอบ NDID

รายละเอียดการสมัคร วิธีการเปิดบัญชีเงินฝาก มีแต่ได้ ออนไลน์

 การยืนยันตัวตนแบบ NDID และ i-CONFIRM คืออะไร?

icon1.jpgicon2.jpgicon3.jpg

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

 • เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา (ไม่อนุญาตสำหรับการเปิดบัญชี “ร่วม” , บัญชี “เพื่อ” และ บัญชี “โดย”)
 • ไม่จำกัดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
 • สำหรับบัญชีมีแต่ได้ที่เปิดผ่านช่องทางออนไลน์ รับอัตราดอกเบี้ยดังนี้
  • ยอดเงินฝากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปี
  • ยอดเงินฝากมากกว่า 100,000 บาท แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี
  • ยอดเงินฝากมากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี
 • ธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยตามจํานวนเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน และจะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน ในวันก่อนวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
  ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย: โดยคิดจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวันทั้งจำนวน
ยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ทั้งจำนวน   ยอดเงินฝากน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 50,000,000 บาท
 มากกว่า 50,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) 1.00% 0.25%
 
 • วิธีการคำนวณดอกเบี้ย: (ยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวันทั้งจำนวนคูณ อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ ขณะนั้น หาร 365 วัน)
ยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน  2,550,000 บาท  50,002,000 บาท
ดอกเบี้ยที่จะได้รับ (2,550,000 บาท x 1.00%)/365 วัน (50,002,000 บาท x 0.25%)/365 วัน
 • เบิกถอนเงินหรือโอนเงินผ่านทุกช่องทาง ตั้งแต่รายการที่ 3 เป็นต้นไป ภายในเดือนเดียวกันมีค่าธรรมเนียม ครั้งละ 50 บาท (หักเงินจากบัญชีผู้ฝากในวันถัดไป)
 • การทำรายการเบิกถอน หมายถึง การถอนเงินหรือการโอนเงินผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร การทำรายการหักบัญชีอัตโนมัติ และรายการปิดบัญชี
 • กรณีที่มีเงินในบัญชีไม่เพียงพอสำหรับการหักค่าธรรมเนียมจะไม่สามารถถอนเงินได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร

คำถามที่พบบ่อย
เบิกถอนเงินหรือโอนเงินผ่านทุกช่องทาง ตั้งแต่รายการที่ 3 เป็นต้นไป ภายในเดือนเดียวกันมีค่าธรรมเนียม ครั้งละ 50 บาท (หักเงินจากบัญชีผู้ฝากในวันถัดไป)
 • การทำรายการเบิกถอน หมายถึง การถอนเงินหรือการโอนเงินผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร การทำรายการหักบัญชีอัตโนมัติ และรายการปิดบัญชี
 • กรณีที่มีเงินในบัญชีไม่เพียงพอสำหรับการหักค่าธรรมเนียมจะไม่สามารถถอนเงินได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร

 

คำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
Q:ผู้ที่เปิดบัญชีต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ?
A:บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป (ไม่อนุญาตให้เปิดบัญชี “เพื่อ” และบัญชี “โดย”)

Q:ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีมีแต่ได้ ออนไลน์ ได้สูงสุดกี่บัญชี
A:1 บัญชี ต่อ 1 ท่าน

Q:บัญชีมีแต่ได้ ที่เปิดผ่านช่องทางออนไลน์ แตกต่างจากบัญชีมีแต่ได้ที่เปิดผ่านช่องทางสาขาอย่างไร ?
A:แตกต่างกัน ดังนี้
  บัญชีมีแต่ได้ ที่เปิดผ่านช่องทางออนไลน์ บัญชีมีแต่ได้ ที่เปิดบัญชีผ่านช่องทางสาขา
 1  สำหรับลูกค้าสัญชาติไทย ที่มีอายุระหว่าง 15-70 ปีเท่านั้น สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
 2 ไม่มีการกำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
 3 เปิดบัญชีผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ Krungsri Mobile Application เท่านั้น เปิดบัญชีผ่านช่องทางสาขา
 4 สามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้เพียง 1 บัญชี/ลูกค้า สามารถเปิดบัญชีได้ไม่จำกัดจำนวนบัญชี
 5 ไม่อนุญาตให้สมัครบัตรเดบิตและไม่มีสมุดคู่ฝาก อนุญาตให้สมัครบัตรเดบิตและมีสมุดคู่ฝาก
 6 ไม่คิดค่าธรรมเนียมทำรายการตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป มูลค่า 50 บาท/รายการ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 2563 คิดค่าธรรมเนียมทำรายการตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป มูลค่า 50 บาท/รายการ
 7
 • รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.3% สำหรับยอดเงินฝากที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 แสนบาท
 • กรณียอดเงินฝากมากกว่า1แสนบาท รับอัตราดอกเบี้ยปกติ
  • รับอัตราดอกเบี้ย 1.10% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากตั้งแต่ 1 แสน แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
  • รับอัตราดอกเบี้ย 0.3% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากมากกว่า 50 ล้านบาท
 • รับอัตราดอกเบี้ย 1.10%ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้านบาท
 • รับอัตราดอกเบี้ย 0.3% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากมากกว่า 50 ล้านบาท

Q:ลูกค้าที่มีบัญชีมีแต่ได้อยู่แล้ว สามารถเปิดบัญชีมีแต่ได้ ผ่านช่องทางออนไลน์ อีกหนี่งบัญชีได้หรือไม่ ?
A:สามารถทำได้ แต่ลูกค้าจะสามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้อีกเพียง 1 บัญชีเท่านั้น

Q:การเปิดบัญชีต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

A:บัตรประชาชน

Q:ลูกค้าต้องการเปิดบัญชีออมทรัพย์มีแต่ได้ ออนไลน์ ที่สาขาธนาคารได้หรือไม่?
A:ไม่สามารถทำได้ ลูกค้าต้องเปิดบัญชีดังกล่าวผ่าน KMA เท่านั้น

Q:ทำไมบัญชีออมทรัพย์มีแต่ได้ ออนไลน์ ลูกค้าไม่สามารถทำธุรกรรมที่สาขาธนาคารกรุงศรีฯได้?
A:เนื่องด้วยเป็นบัญชีที่ออกแบบมาสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เน้นการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ โดยอำนวยความสะดวกลูกค้าสามารถเปิดบัญชี และทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ ธนาคารจึงขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ลูกค้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินผ่านช่องทางสาขา

Q:ลูกค้าเปิดบัญชีผ่าน KMA แล้ว และต้องการสมุดบัญชีคู่ฝาก สามารถดำเนินการขอสมุดบัญชีคู่ฝากจากสาขาธนาคารได้หรือไม่?
A:ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากบัญชีประเภทนี้เป็นบัญชีแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก

Q:ลูกค้าสามารถฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์กรุงศรีมีแต่ได้ ออนไลน์ ได้สูงสุดเท่าไหร่?
A:
 • สูงสุด 100,000 บาท สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีผ่านระบบยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (National Digital ID : NDID)
 • ไม่จำกัดจำนวนการฝากเงิน สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้เปิดบัญชีผ่านระบบยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (National Digital ID : NDID)

Q:ลูกค้าจะทำธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างไรบ้าง?
A:สามารถทำรายการหรือธุรกรรมต่างๆ เกี่ยวกับบัญชี ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
 1. ฝากด้วยเงินสดผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (Cash Deposit Machine – CDM) หรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากบัญชีอื่น
 2. ถอนเงินด้วยบริการกดเงินไม่ใช้บัตร (Cardless ATM) ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคาร หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
 3. โอนเงิน ชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน Krungsri Online (KOL) และ Krungsri Mobile App (KMA)

ย้อนกลับ