ขับมา คาร์ ฟอร์ แคช รับเงินก้อน ผ่อนยาวกว่าเคย
พิมพ์หน้านี้

ขับมา คาร์ ฟอร์ แคช รับเงินก้อน ผ่อนยาวกว่าเคย

ธุรกิจติดสปีด กับ คาร์ ฟอร์ แคช ฟรี! แพ็กเกจสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป พร้อม คอร์สอบรม DIY Website สอนสร้างเว็บง่าย ได้เว็บสวย ด้วยตัวคุณเอง ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ

ข้อเสนอดี ๆ จาก คาร์ ฟอร์ แคช  รับเงินก้อนใหญ่ และให้ผ่อนได้ยาวกว่า
• ได้เงินก้อนใหญ่ ด้วยวงเงินสูงถึง 100% ของมูลค่ารถยนต์จากราคาประเมินของธนาคารฯ
• ผ่อนได้ยาวกว่าเดิม สบายๆ สูงสุด 84 เดือน*
• เลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบคงที่ หรือ ลดต้นลดดอก**
• รับเงินทันใจใน 1 วันทำการ (หลังโอนเล่มทะเบียนแล้ว)
• ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย)
• สะดวกกับ บริการ ‘คาร์ฟอร์แคช ดิลิเวอรี่’ ที่ให้บริการถึงบ้าน
*เฉพาะ 29 ม.ค. 2562 – 30 เม.ย. 2562 เมื่อเทียบกับปกติผ่อนได้สูงสุดเพียง 72 เดือน **ผ่อนลดต้นลดดอกเฉพาะคาร์ ฟอร์ แคช โปะ
apply.png
พิเศษ!! รับฟรี แพ็กเกจสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป ใช้ได้นาน 1 ปี จากบริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด รวมมูลค่า 3,300 บาท จำกัด 84 สิทธิ์ ต่อ เดือนเท่านั้น 
• ฟรี! ระบบสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป  แพ็กเกจ Basic ใช้ได้นาน 1 ปี สร้างเว็บง่าย ได้เว็บสวย ด้วยตัวคุณเอง โดยไม่ต้องเขียนโค้ด จาก ReadyPlanet
• ฟรี! จดทะเบียน โดเมนเนม ตั้งชือเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับธุรกิจตัวเอง เพือให้จดจำง่าย ไม่ซ้ำใคร
• ฟรี! คอร์สอบรม DIY Website สอนการสร้างเว็บไซต์ครบทุกฟังก์ชั่น ปฏิบัติจริง
• มี Call Center ให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง ดูแลตลอดอายุการใช้งาน
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ เว็บไซต์สำเร็จรูป เพิ่มเติมที่ http://bit.ly/ReadyPlanetEasyWeb
เงื่อนไขการรับสิทธิ์ แพ็กเกจสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป 
1. สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อคาร์ ฟอร์ แคช ตั้งแต่ วันที่ 29 มกราคม 2562 – วันที่ 30 เมษายน 2562 และได้รับการอนุมัติเป็นเลขที่สัญญา ภายใน วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น โดยจะได้รับสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 เลขที่สัญญา และ 1 สิทธิ์ ได้ 2 ที่นั่ง”  
2. ลูกค้าจะได้รับ SMS พร้อม Code จากคาร์ ฟอร์ แคช ภายใน 45 วัน หลังจากที่ได้รับการอนุมัติเป็นเลขที่สัญญา เพื่อใช้ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์แพ็กเกจสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป และคอร์สอบรมสอนสร้างเว็บไซด์ โดยจะต้องลงทะเบียนภายใน 30 วันหลังจากได้รับ SMS  
3. ลูกค้านำ Code  ที่ได้ไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่ http://bit.ly/2ALcwwJ ระบบจะแจ้งผลการรับสิทธิ์บนหน้าจอลงทะเบียนทันที หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จาก ReadyPlanet จะติดต่อท่านกลับทางโทรศัพท์ เพื่อแนะนำขั้นตอนการเปิดใช้งานสิทธิ์ และแจ้งรายละเอียดการสำรองที่นั่งเข้าอบรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด เขตดินแดง กรุงเทพฯ 02-0166789 ต่อ 1707
4. ที่นั่งอบรม มีจำนวนจำกัด ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ผู้ที่ลงทะเบียนก่อน จะได้รับสิทธิ์ที่นั่งก่อน จำกัดจำนวนทั้งหมด  84 สิทธิ์ / เดือน ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จนถึง เดือนพฤษภาคม 2562 
5. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถนำไปรวมกับข้อเสนอของรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารายการส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อผ่านหลายช่องทาง
6. รายการของสมนาคุณ ที่มอบให้ตามโปรแกรม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
• ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา 
• ผู้สมัครต้องมีรถยนต์เป็นของตนเอง และอายุรถ ณ วันสิ้นสุดสัญญาต้องไม่เกิน 25 ปี
• ผู้สมัครต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาท
• ผู้ขอสมัครจะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
• ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
• สามารถกู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล

เอกสารประกอบการสมัคร
สำหรับบุคคลธรรมดา
1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 2 ฉบับ  
3. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
4. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
5. แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
6. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
7. เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง

สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
1. หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
2. ภพ.20
3. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
4. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของ นิติบุคคล
5. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
6. งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
7. รายงานการประชุม "แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ" (ต้นฉบับลงนาม โดย ผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนนิติบุคคล)
8. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

สะดวกกับช่องทางการชำระเงินผ่านหลากหลายช่องทางใกล้บ้าน
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (เคาน์เตอร์/ATM/ระบบออนไลน์)
• หักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Direct Debit)
• เทส โก้ โลตัส
• เคาน์เตอร์เซอร์วิส
• CenPay

ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม คาร์  ฟอร์  แคช
ยอดเงินกู้จำนวน 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่  3.68% และไม่มีค่าทำสัญญา ระยะเวลาผ่อนชำระ 84 งวด งวดละ 4,805 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
1. วิธีคำนวณดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา
(ยอดเงินต้นคงค้าง x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนปี)
• (300,000 x 3.68% x 7) = 77,280
2. วิธีคำนวณค่างวดในแต่ละเดือน
[(ยอดเงินต้นคงค้าง x อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี x จำนวนปี) + ยอดเงินต้นคงค้าง] / จำนวนงวด x ภาษีมูลค่าเพิ่ม
• [(300,000 x 3.68% x 7) + 300,000] / 84 x 1.07 = 4,805

ย้อนกลับ