มีรถ มีทุน ไปได้อีก ง่ายๆ ไม่ง้อแผนธุรกิจ
พิมพ์หน้านี้

มีรถ มีทุน ไปได้อีก ง่ายๆ ไม่ง้อแผนธุรกิจ

Add Friend

พิเศษ!! เฉพาะลูกค้าที่สมัครสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ รับฟรี ซิม คาร์ ฟอร์ แคช อินเตอร์เน็ตไม่อั้น พร้อมโทรฟรีในเครือข่าย เอไอเอส ให้ใช้ฟรีนาน 1 ปี มูลค่า 1,926 บาท*

 • ไม่ใช้แผนธุกิจในการขอสินเชื่อให้ยุ่งยาก
 • กิจการแค่ 1 ปีก็กู้ได้
 • ไม่ต้องกังวลเรื่องบัญชี คาร์ ฟอร์ แคช พร้อมประเมินรายได้ให้คุณถึงที่
 • กู้ได้ทั้งมีทะเบียนการค้าและไม่มีทะเบียนการค้า
 • ให้วงเงินสูงสุด 100% ของมูลค่ารถยนต์จากราคาประเมินของธนาคารฯ
 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย)
 • ผ่อนสบายสูงสุด 72 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้น 3.18%ต่อปี
 Cal.png  apply.png

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้ขอสมัครจะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • ผู้ขอสมัครมีกิจการที่สามารถตรวจสอบการมีอยู่จริงและพิสูจน์ได้
 • มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ผู้ขอสมัครจะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 • ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • สามารถกู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล

*เงื่อนไขการรับสิทธิ์ ซิม คาร์ ฟอร์ แคช

 1. สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อคาร์ ฟอร์ แคช ผ่านช่องทางออนไลน์ เท่านั้น
 2. ลูกค้าจะได้รับซิมระบบเติมเงินของเครือข่ายเอไอเอส เล่นอินเทอร์เน็ตฟรีไม่อั้นด้วยความเร็วคงที่ 1 เมกะบิตต่อวินาที(Mbps) และ โทรฟรีในเครือข่าย เอไอเอส ตลอด 24 ชั่วโมง จำกัดครั้งละ 1 ชั่วโมง นาน 12 เดือน มูลค่า 1,926 บาท เมื่อสมัครสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. 2561 - 31 ธันวาคม 2561และได้รับการอนุมัติเป็นเลขที่สัญญาภายใน 15 มกราคม 2562
 3. หลังจากได้รับซิม ลูกค้าต้องเปิดใช้งานภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้บนซองซิมการ์ด และ ทำการลงทะเบียนซิมดังกล่าวตามขั้นตอนปกติของทาง เอไอเอส สอบถามขั้นตอนการลงทะเบียน โทร.1175
 4. ลูกค้าสามารถใช้งานตามสิทธ์ในแพคเกจดังกล่าวได้นาน 12 เดือน นับตั้งแต่วันลงทะเบียนใช้งานครั้งแรก โดยไม่ต้องเติมเงินอีกจนกว่าจะใช้สิทธิ์ครบ 12 เดือน
 5. การเปลี่ยนแปลงแพคเกจของซิมการ์ดสามารถทำได้หลังใช้งานจนครบ 12 เดือน หากลูกค้าทำการเปลี่ยนแปลงก่อนครบกำหนด 12 เดือน จะไม่สามารถกลับมาใช้แพคเกจเดิมได้อีก
 6. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถนำไปรวมกับข้อเสนอของรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารายการส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อผ่านหลายช่องทาง
 7. ธนาคารฯจะจัดส่งซิม ภายใน 90 วัน หลังจากที่ได้รับการอนุมัติและเป็นเลขที่สัญญาเรียบร้อยแล้ว
 8. ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้เลือกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-740-7400

เเอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับบุคคลธรรมดา

 1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 2 ฉบับ
 3. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 4. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
 5. แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
 6. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
 7. เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง

สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล

 1. หนังสือรับรองบริษัท (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
 2. สำเนาภพ.20
 3. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนามของบริษัทจำกัด (มหาชน)
 4. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของบริษัทจำกัด
 5. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
 6. งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
 7. รายงานการประชุม "แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ" (ต้นฉบับลงนาม โดยกรรมการบริษัท/หุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนฯ)
 8. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทจำกัด (มหาชน) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

สะดวกกับช่องทางการชำระเงินผ่านหลากหลายช่องทางใกล้บ้าน

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (เคาน์เตอร์/ATM/ระบบออนไลน์)
 • หักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Direct Debit)
 • เทส โก้ โลตัส
 • 7-Eleven
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 • ที่ทำการไปรษณีย์
 • CenPay

ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม คาร์  ฟอร์  แคช
ยอดเงินกู้จำนวน 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.18% และไม่มีค่าทำสัญญา ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 งวด งวดละ 6,201 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

1. วิธีคำนวณดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา
(ยอดเงินต้นคงค้าง x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนปี)
• (300,000 x 3.18% x 5) = 47,700

2. วิธีคำนวณค่างวดในแต่ละเดือน
[(ยอดเงินต้นคงค้าง x อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี x จำนวนปี) + ยอดเงินต้นคงค้าง] / จำนวนงวด
• [(300,000 x 3.18% x 5) + 300,000] / 60 x 1.07 = 6,201

Cal.png  apply.png

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400

ย้อนกลับ