ตึ๊งรถ ไม่ต้องบู๊....ต้องมาที่สำนัก คาร์ ฟอร์ แคช
พิมพ์หน้านี้

ตึ๊งรถ ไม่ต้องบู๊....ต้องมาที่สำนัก คาร์ ฟอร์ แคช

ตึ๊งรถ ไม่ต้องบู๊....ต้องมาที่สำนัก คาร์ ฟอร์ แคช

th-(1).png

 ไม่ว่าจะจอมยุทธ์จากน่านฟ้าหรือยุทธจักรไหน ย่อมมีภาระกิจและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบไม่ต่างกันและที่สำนัก คาร์ ฟอร์ แคช ก็ยินดีต้อนรับท่านจอมยุทธ์ที่มาพร้อมกับพาหนะคู่กาย ไม่ว่าจะรถเก๋ง กระบะ มอเตอร์ไซค์ หรือบิ๊กไบค์ ก็สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทั้งสิ้น พร้อมคาระวะด้วยข้อเสนอที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของท่านจอมยุทธ์ทุกท่าน

รถยนต์
 • วงเงินสูง
 • ดอกเบี้ยต่ำ
 • เลือกได้ ทั้งดอกเบี้ยลดต้นลดดอก และดอกเบี้ยแบบคงที่
 • ไม่ต้องมีคนค้ำ*
 • รถยังมีขับ
 • ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน

มอเตอร์ไซค์ / บิ๊กไบค์
 
 • วงเงินสูง
 • ดอกเบี้ยต่ำ
 • อนุมัติไว
 • ไม่ต้องมีคนค้ำ*
 • รถยังมีขับ
 • รับอายุรถสูงสุด 7 ปี (มอเตอร์ไซค์)   5 ปี (บิ๊กไบค์)
 • ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน (บิ๊กไบค์)  และ 36 เดือน (มอเตอร์ไซค์)
หมายเหตุ : รถบิ๊กไบค์  หมายถึงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบ ตั้งแต่ 250 ซีซีขึ้นไป และมีราคาจำหน่ายตอนเป็นรถใหม่ไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท โดยรุ่นปีผลิต ( Model Year ) อยู่ระหว่าง ปี ค.ศ.2014 - ค.ศ.2020
 
*เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด
 
 

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ
• ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา 
• ผู้สมัครต้องมีรถยนต์เป็นของตนเอง และอายุรถ ณ วันสิ้นสุดสัญญาต้องไม่เกิน 25 ปี
• ผู้สมัครต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาท
• ผู้สมัครจะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
• ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
• สามารถกู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล

เอกสารประกอบการสมัคร
สำหรับบุคคลธรรมดา
1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 2 ฉบับ  
3. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
4. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
5. แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
6. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
7. สมุดคู่มือจดทะเบียน

สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
1. หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
2. ภพ.20
3. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
4. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของ นิติบุคคล
5. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
6. งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
7. รายงานการประชุม "แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ" (ต้นฉบับลงนาม โดย ผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนนิติบุคคล)
8. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

สะดวกกับช่องทางการชำระเงินผ่านหลากหลายช่องทางใกล้บ้าน
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (เคาน์เตอร์/ATM/ระบบออนไลน์)
• หักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Direct Debit)
• เทส โก้ โลตัส
• เคาน์เตอร์เซอร์วิส
• CenPay

ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่และค่าธรรมเนียม คาร์  ฟอร์  แคช
ยอดเงินกู้จำนวน 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่  3.68% และไม่มีค่าทำสัญญา ระยะเวลาผ่อนชำระ 84 งวด งวดละ 4,805 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
1. วิธีคำนวณดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา
(ยอดเงินต้นคงค้าง x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนปี)
• (300,000 x 3.68% x 7) = 77,280
2. วิธีคำนวณค่างวดในแต่ละเดือน
[(ยอดเงินต้นคงค้าง x อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี x จำนวนปี) + ยอดเงินต้นคงค้าง] / จำนวนงวด x ภาษีมูลค่าเพิ่ม
• [(300,000 x 3.68% x 7) + 300,000] / 84 x 1.07 = 4,805

apply-(1).pngLINE-(1).png

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400

ย้อนกลับ