เกิดเป็นมอเตอร์ไซค์อย่านิ่งดูดาย ขับไป คาร์ ฟอร์ แคช
พิมพ์หน้านี้

เกิดเป็นมอเตอร์ไซค์อย่านิ่งดูดาย ขับไป คาร์ ฟอร์ แคช


เพิ่มเพื่อน

กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์ พร้อมช่วยทุกคนที่มีรถมอเตอร์ไซค์หรือบิ๊กไบค์ ที่ต้องการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน


รถมอเตอร์ไซค์หรือบิ๊กไบค์ก็มารับข้อเสนอดีๆ จาก คาร์ ฟอร์ แคช ได้แล้วนะ
1.ให้บริการทั้งรถมอเตอร์ไซค์และบิ๊กไบค์
2. ช่องการติดต่อหลากหลายกับ 52 สาขากรุงศรี ออโต้ทั่วประเทศ ที่ www.krungsriauto.com/auto/efrom.html
หรือผู้แทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์และบิ๊กไบค์
3. วงเงินประเมินสูง 100%
4. รถมอเตอร์ไซค์ ผ่อนสบาย 36 เดือน และบิ๊กไบค์ผ่อนสบาย 48 เดือน
5. ดอกเบี้ย
  • รถบิ๊กไบค์ ดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้น 0.39% ต่อเดือน1
  • รถมอเตอร์ไซค์ ดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้น 1.85% ต่อเดือน (รถปี 2019)
 *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
1อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำต่อเดือน คำนวนจากดอกเบี้ย 4.50 % ต่อปี

apply.pngLINE.png
 

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
1. มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 65 ปีบริบูรณ์
2. เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพที่มีรายได้ประจำ หรือประกอบอาชีพที่สามารถแสดงแหล่งที่มาของรายได้ และสามารถตรวจสอบได้
3. อายุงาน และรายได้ต่อเดือน
  •  สำหรับรถบิ๊กไบค์ (รถจักรยานยนต์ขนาด 250 CC และราคาขายตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป)มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และรายได้รวมของผู้สมัครต้องไม่น้อยกว่า 15,000  บาท/เดือน หรือไม่น้อยกว่า 3 เท่าของค่างวดต่อเดือน
  • สำหรับรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก (รถจักรยานยนต์ขนาดความจุน้อยกว่า 250CC. ลงมา หรือตั้งแต่ 250CC. ขึ้นไป แต่ราคาไม่เกิน 100,000 บาท) มีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และรายได้รวมของผู้สมัครต้องไม่น้อยกว่า 8,000 บาท/เดือน หรือไม่น้อยกว่า 3 เท่าของค่างวดต่อเดือน

เอกสารประกอบการสมัคร
1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 3 ชุด
2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 3 ชุด
3. เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน) หรือ สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (เพื่อโอนเงิน กรณีสินเชื่อได้รับการอนุมัติ)
5. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์

หมายเหตุ 
*เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์ ให้บริการโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

apply.pngLINE.png

เพิ่มเพื่อน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400

ย้อนกลับ