กิจกรรมส่งภาพถ่ายร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน
พิมพ์หน้านี้

กิจกรรมส่งภาพถ่ายร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน

กิจกรรมส่งภาพถ่ายร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน

ข้อกำหนดการส่งภาพถ่ายเข้าร่วม
1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
ทุกท่าน ไม่จำกัดเพศ และ อายุ
2. วิธีการร่วมกิจกรรม
ส่งภาพถ่ายมาที่ LINE ของ กรุงศรี ออโต้ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562
Add Friend
3. การประกาศผล
ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง LINE,  Facebook Page ของ Krungsri Auto และที่ www.krungsriauto.com ในวันที่ 18 มกราคม 2562
4. ของรางวัล มูลค่ารวม 2,000 บาท จำนวน 400 รางวัล
บัตรกำนัล เทสโก้  โลตัส มูลค่า 50 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน)
 
กติกาในการส่งภาพถ่าย (กรุณาอ่านอย่างละเอียดทุกข้อ)
1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม ต้องเป็นภาพที่ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าขณะที่ถ่ายรูปนั้นกำลังขับขี่อยู่และส่งมาในช่วงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562  
    a. หากเป็นรถยนต์ ให้เป็นภาพคาดเข็มขัดนิรภัย
    b. หากเป็นรถ 2 ล้อ ให้เป็นภาพสวมหมวกกันน็อค 
2. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมกิจกรรม สามารถส่งเข้าร่วมกิจกรรมได้คนละ 1 ครั้ง หากมีการส่งเกิน 1 ครั้ง จะถือว่าผิดกติกา และจะโดนตัดสิทธิ์ทันที
3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม ต้องเป็นภาพที่เป็นรูปของตนเอง มิได้นำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่น ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมกิจกรรมต้องรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดจะไม่ละเมิดในทางลิขสิทธิ์ใด ๆ หรือเป็นภาพถ่ายที่ผิดกฎหมาย หรือมีลักษณะก้าวล่วงในเรื่องสิทธิส่วนบุคคล หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
4. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องไม่ส่งภาพถ่ายที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ 
5. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม ต้องไม่ทำการตัดต่อหรือดัดแปลงภาพ ต้องเป็นภาพถ่ายจากการถ่ายที่ได้ไฟล์เพียงไฟล์เดียว 
6. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมกิจกรรม ต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
7. พนักงานในเครือของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
8. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่าง ๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ทุกประเภท
9. ภาพถ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของ กรุงศรี ออโต้ ซึ่ง กรุงศรี ออโต้ มีสิทธิ์นำออกเผยแพร่ในทางธุรกิจโดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนใด ๆ แก่ผู้ส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมนี้
10. การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทุกกรณี
เงื่อนไขการรับของรางวัล
1. เฉพาะภาพของผู้ที่ผ่านเงื่อนไขเท่านั้น ที่จะได้รับรางวัล โดยจะได้รับภาพหรือข้อความผ่าน LINE ของ กรุงศรี ออโต้ แบบส่วนตัว เพื่อคลิกเข้ามารับของรางวัล
2. รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนเปลี่ยนมือให้ผู้อื่นได้ ทางกรุงศรี ออโต้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าที่เท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในทุกกรณี

Add Friend

ย้อนกลับ