พิมพ์หน้านี้

  กรุงศรี นิว คาร์ จิ๋ว จิ๋ว

  กรุงศรี นิว คาร์ จิ๋ว จิ๋ว

  KA_prooduct_JewJew_Banner.jpg
   

  Add Friend
   

  กรุงศรี นิว คาร์ จิ๋ว จิ๋ว สินเชื่อรถยนต์รูปแบบใหม่ที่ช่วยให้คุณเป็นเจ้าของรถได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้น

  ด้วยค่างวดรถต่อเดือนที่น้อยกว่าค่างวดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์แบบปกติของธนาคาร สูงสุด 40%*

  พร้อม 3 ข้อเสนอสำหรับงวดสุดท้าย
  krungsri-auto-jiwjiw-1-icon.pngทางเลือกที่ 1: ชำระเงินส่วนที่เหลือเต็มจำนวน และรับโอนกรรมสิทธิ์รถได้ทันที
  krungsri-auto-jiwjiw-2-icon.pngทางเลือกที่ 2: เลือกผ่อนชำระส่วนที่เหลือต่อได้อีกสบายๆ
  krungsri-auto-jiwjiw-3-icon.pngทางเลือกที่ 3: ถ้าอยากเปลี่ยนรถคันใหม่ สามารถเทิร์นรถคันเก่าได้ที่ผู้แทนจำหน่ายเพื่อใช้เป็นเงินดาวน์ได้


  รับข้อเสนอโดนใจกับ กรุงศรี นิว คาร์ จิ๋ว จิ๋ว
  • จ่ายค่างวดน้อยกว่าปกติสูงสุด 40%
  • มี 3 ทางเลือกสำหรับค่างวดสุดท้าย
  • ไม่ต้องมีผู้คำ้ประกัน (เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น)
  • อนุมัติไวทันใจเมื่อเอกสารครบสมบูรณ์

  *เมื่อเทียบกับค่างวดสินเชื่อเช้าซื้อแบบปกติ (กรุงศรี นิว คาร์) ของธนาคาร
  หมายเหตุ: ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีจดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

  สนใจขอสินเชื่อ คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400
   

  คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
  1. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
  2. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
  3. ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
  เอกสารประกอบการสมัคร
  1. สำหรับบุคคลธรรมดา
   • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
   • สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 2 ฉบับ
   • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
   • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
   • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
   สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
   • หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน)จำนวน 2 ชุด
   • ภพ.20
   • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
   • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของนิติบุคคล
   • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
   • งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
   • รายงานการประชุม "แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ" (ต้นฉบับลงนาม โดยผู้มีอำนาจลานามของนิติบุคล
   • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทมหาชนจำกัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

  ย้อนกลับ