พิมพ์หน้านี้

  กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช โปะ

  ขยันโปะ หมดไว สบายใจ กับ คาร์ ฟอร์ แคช โปะ

   KA_product_C4C-PO_Home.jpg


  Add Friend

  ให้คุณเปลี่ยนรถเป็นเงินสดง่ายๆ แบบไม่ต้องโอนเล่ม พร้อมดอกเบี้ยลดต้นลดดอก

  • ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
  • ไม่มีทุกค่าธรรมเนียมในการขอใช้วงเงินกู้
  • ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียนรถยนต์
  • ผ่อนยาวสูงสุด 84 งวด
  • ค่างวดไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ไม่ต้องทำประกันภัยทุกกรณี
   

  ขยันโปะ..คุณสามารถชำระค่างวดในแต่ละเดือนได้มากกว่าที่กำหนด เมื่อมีความพร้อมในการผ่อนชำระมาก ก็สามารถโปะได้ตามความต้องการ

  หมดไว...ยิ่งโปะ เงินต้นยิ่งลด ดอกเบี้ยก็จะน้อยลง ระยะเวลาผ่อนชำระจึงหมดไวยิ่งขึ้น

  สบายใจ...เพราะระยะเวลาผ่อนหมดเร็ว ทำให้คุณสบายใจเร็วยิ่งขึ้น

   

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  รถเก๋ง กระบะ รถตู้ SUV ทุกยี่ห้อ ตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นไป
  - ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถอย่างน้อย 6 เดือน และไม่รับรถโอนลอยทุกกรณี (หากถือกรรมสิทธิ์น้อยกว่า 6 เดือน ให้เฉพาะกรณีที่โอนมาจากสถาบันการเงินหรือมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คน แรก)
  - การโปะไม่เสียค่าธรรมเนียม

  คลิกเพื่อดาวน์โหลด เอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ ของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  คลิกเพื่อดาวน์โหลด เอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ ของ บริษัท แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

  สนใจขอสินเชื่อ

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400
   

  คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ และเอกสารประกอบการสมัคร
  คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
  • ผู้สมัคร หรือ ผู้ขอสินเชื่อ จะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันทำสัญญา และไม่เกิน 65 ปี ณ วันสิ้นสุดสัญญา และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
  • ผู้สมัคร หรือ ผู้ขอสินเชื่อ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
  • ผู้สมัครหรือ ผู้ขอสินเชื่อ ต้องมีรายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป
  เอกสารประกอบการสมัคร

  สำหรับบุคคลธณรมดา

  • คาร์ ฟอร์ แคช โปะ รถยนต์
   • บัตรประชาชน ตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 ฉบับ
   • เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
    • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
    • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
    • สำเนาสมุดบัญชีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
    • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
   • สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
   • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
  • คาร์ ฟอร์ แคช โปะ บิ๊กไบค์
   • บัตรประชาชน ตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 3 ฉบับ
   • เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
    • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
    • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
    • สำเนาสมุดบัญชีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
   • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
   • สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
   • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
  • คาร์ ฟอร์ แคช โปะ มอเตอร์ไซค์
   • บัตรประชาชน ตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ฉบับ
   • เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
    • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
    • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
    • สำเนาสมุดบัญชีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
   • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
   • สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
   • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

  สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล

  • คาร์ ฟอร์ แคช โปะ รถยนต์
   • หนังสือรับรองนิติบุคคลหรือทะเบียนการค้า (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
   • สำเนา ภพ.20
   • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร หรือกรรมการที่มีอำนาจลงนามกรณีนิติบุคคล
   • สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ค้ำประกัน
   • แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยหรือที่ตั้งกิจการ
   • งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
   • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
   • สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
   • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
  • คาร์ ฟอร์ แคช โปะ บิ๊กไบค์
   • หนังสือรับรองนิติบุคคลหรือทะเบียนการค้า (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 3 ชุด
   • สำเนา ภพ.20
   • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร หรือกรรมการที่มีอำนาจลงนามกรณีนิติบุคคล
   • สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ค้ำประกัน
   • แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยหรือที่ตั้งกิจการ
   • งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
   • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
   • สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
   • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
  • คาร์ ฟอร์ แคช โปะ มอเตอร์ไซค์
   • หนังสือรับรองนิติบุคคลหรือทะเบียนการค้า (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 1 ชุด
   • สำเนา ภพ.20
   • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร หรือกรรมการที่มีอำนาจลงนามกรณีนิติบุคคล
   • สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ค้ำประกัน
   • แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยหรือที่ตั้งกิจการ
   • งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
   • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
   • สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
   • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
  อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ คาร์ ฟอร์ แคช โปะ
  1. อัตราดอกเบี้ยของ คาร์ ฟอร์ แคช โปะ

   รายการ อัตรา/จำนวนเงิน (บาท)
   ดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับ
   กรณีปกติ (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด)
   กรณีผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญา (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด)

   12% ถึง 18%
   23% ถึง 28%


   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
   ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด

   ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จำกัด (มหาชน)
   เรื่อง อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้สินเชื่อเงินกู้เพื่อยานพาหนะ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562
    

   คลิกเพื่อดู ดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงินอาจเรียกได้ ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562
    

   ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม คาร์ ฟอร์ แคช โปะ
   ยอดเงินกู้จำนวน 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 12.25% และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 1.50% ของวงเงินกู้ ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 งวด งวดละ 6,712 บาท

   1.วิธีคำนวณดอกเบี้ยในแต่ละงวด
   ดอกเบี้ย = (ยอดเงินกู้คงค้าง x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวันในแต่ละงวด)/365
   • (300,000 x 12.25% x 30)/365 = 3,020

   2.วิธีการคำนวณค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้ 1.50 % ของวงเงินกู้
   ยอดเงินกู้คงค้าง  x 1.50%
   • (300,000 x 1.50%)  = 4,500

   3.วิธีคำนวณค่างวดในแต่ละเดือน
   ค่างวด = (อัตราดอกเบี้ย/12) / 1- (1/1(1 + อัตราดอกเบี้ย/12))) ^ จำนวนงวด) x ยอดเงินกู้คงค้าง
   •  (12.25%/12) / 1- (1/1(1 + (12.25%/12))) ^ 60) x 300,000
   •  (12.25%/12) / 0.45632 x 300,000 = 6,712

    

  ย้อนกลับ