พิมพ์หน้านี้

  กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช โปะ

  ขยันโปะ หมดไว สบายใจ กับ คาร์ ฟอร์ แคช โปะ

  Home_KA-(1).jpg

   

  เปลี่ยนรถยนต์หรือบิ๊กไบค์คันเท่ของคุณเป็นเงินสดได้ง่าย ๆ แบบไม่ต้องโอนเล่ม พร้อมดอกเบี้ยลดต้นลดดอก แถมยังมีรถขับตามปกติ

  รถยนต์

  • อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
  • วงเงินสูงสุด 100% จากราคาประเมินรถยนต์ของธนาคาร
  • ผ่อนสบายสูงสุด 84 งวด
  • ไม่มีทุกค่าธรรมเนียมในการขอใช้วงเงินกู้
  • ค่างวดไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

  บิ๊กไบค์

  • รับรถอายุสูงสุด 7 ปี (นับจากปีผลิต หรือ ระหว่างปีผลิต ค.ศ.2014-2020)
  • ค่างวดไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • วงเงินสูงสุด 100% จากราคาประเมินของบริษัทฯ
  • ผ่อนเริ่มต้นที่ 18 เดือน สูงสุดไม่เกิน 48 เดือน
  • ไม่มีทุกค่าธรรมเนียมในการขอใช้วงเงินกู้
   

  *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด
  บิ๊กไบค์ หมายถึง  รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 250 ซีซีขึ้นไป และราคาซื้อขายตอนเป็นรถใหม่ 100,000 บาทขึ้นไป

   
  ขยันโปะ..คุณสามารถชำระค่างวดในแต่ละเดือนได้มากกว่าที่กำหนด เมื่อมีความพร้อมในการผ่อนชำระมาก ก็สามารถโปะได้ตามความต้องการ
  หมดไว...ยิ่งโปะ เงินต้นยิ่งลด ดอกเบี้ยก็จะน้อยลง ระยะเวลาผ่อนชำระจึงหมดไวยิ่งขึ้น
  สบายใจ...เพราะระยะเวลาผ่อนหมดเร็ว ทำให้คุณสบายใจเร็วยิ่งขึ้น
   

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  - รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ SUV ทุกยี่ห้อ ตั้งแต่ปี 2001 เป็นต้นไป
  - ผู้สมัครสินเชื่อต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถอย่างน้อย 6 เดือน และไม่รับรถโอนลอยทุกกรณี (หากถือกรรมสิทธิ์น้อยกว่า 6 เดือน ให้เฉพาะกรณีที่โอนมาจากสถาบันการเงินหรือมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คนแรก)
  - การโปะไม่เสียค่าธรรมเนียมปิดบัญชีก่อนกำหนด

  คลิกเพื่อดาวน์โหลด เอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ ของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  คลิกเพื่อดาวน์โหลด เอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ ของ บริษัท แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

  สนใจขอสินเชื่อ

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400
   

  คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ และเอกสารประกอบการสมัคร
  คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
  • ผู้สมัคร หรือ ผู้กู้ จะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปี ณ วันทำสัญญาและมีรถยนต์เป็นของตนเอง
  • ผู้สมัคร หรือ ผู้กู้ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
  • ผู้สมัครหรือ ผู้กู้ ต้องมีรายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
  เอกสารประกอบการสมัคร

  สำหรับบุคคลธรรมดา

  • คาร์ ฟอร์ แคช โปะ รถยนต์
   • บัตรประชาชน ตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 ฉบับ
   • เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
    • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
    • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
    • สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
   • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
   • สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
   • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
   • คาร์ ฟอร์ แคช โปะ บิ๊กไบค์
    • บัตรประชาชน ตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 3 ฉบับ
    • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน) หรือ สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
    • สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
    • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์

    สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
    (คาร์ ฟอร์ แคช บิ๊ก ไบค์ โปะ ให้บริการเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา)

    • คาร์ ฟอร์ แคช โปะ รถยนต์
     • หนังสือรับรองนิติบุคคลหรือทะเบียนการค้า (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
     • สำเนา ภพ.20
     • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร หรือ ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
     • สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ค้ำประกัน
     • แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยหรือที่ตั้งกิจการ
     • งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
     • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
     • สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
     • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
  อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ คาร์ ฟอร์ แคช โปะ
  1. อัตราดอกเบี้ยของ คาร์ ฟอร์ แคช โปะ
   รายการ อัตรา/จำนวนเงิน (บาท)
   1.1 สัญญาก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2563
   กรณีปกติ (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด)
   กรณีผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญา (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด)

   12% ถึง 18%
   23% ถึง 28%
   1.2 สัญญาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563
   กรณีปกติ (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด)
   กรณีผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญา (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด)

   12% ถึง 18%
   23% ถึง 24%
   เลื่อนซ้าย - ขวาเพื่อดูตารางทั้งหมด
  2. อัตราดอกเบี้ยของ คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์ โปะ
   รายการ อัตรา/จำนวนเงิน (บาท)
   1.1 สัญญาก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2563
   กรณีปกติ (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด)
   กรณีผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญา (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด)

   12% ถึง 28%
   28%
   1.2 สัญญาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563
   กรณีปกติ (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด)
   กรณีผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญา (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด)

   12% ถึง 24%
   24%
   เลื่อนซ้าย - ขวาเพื่อดูตารางทั้งหมด

    

   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
    

   คลิกเพื่อดูดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงินอาจเรียกได้ ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563

   คลิกเพื่อดูอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริง และพอสมควรแก่เหตุ เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถจักรยานยนต์เป็นประกัน เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563
    

   คลิกเพื่อดูดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงินอาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
    

   คลิกเพื่อดูดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริง และพอสมควรแก่เหตุ เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถจักรยานยนต์เป็นประกัน เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
    

   คลิกเพื่อดูอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริง และพอสมควรแก่เหตุ เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถจักรยานยนต์เป็นประกัน เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
    

   คลิกเพื่อดูอัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยนานยนต์(ตามประกาศคณะกรรมการส่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถบนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561)​ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
    

   คลิกเพื่อดู ดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงินอาจเรียกได้ ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562
    

   ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยของ คาร์ ฟอร์ แคช โปะ
   ยอดเงินกู้จำนวน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 12.50% ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 งวด งวดละ 2,250 บาท

   1.วิธีคำนวณอัตราดอกเบี้ยในแต่ละงวด
   ดอกเบี้ย = (ยอดเงินกู้คงค้าง x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวันในแต่ละงวด)/365
   = (100,000 x 12.50% x 30)/365 = 1,027

   2.วิธีคำนวณค่างวดในแต่ละเดือน
   ค่างวด = [(อัตราดอกเบี้ย/12) / (1- ((1/(1 + (อัตราดอกเบี้ย/12)))จำนวนงวด)] x ยอดเงินกู้คงค้าง
   = [(12.50%/12) / (1- ((1/(1 + (12.50%/12)))60)] x 100,000
   = [(12.50%/12) / 0.463] x 100,000 = 2,250 บาท

    

    

  ย้อนกลับ