พิมพ์หน้านี้

  กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช โปะ

  ขยันโปะ หมดไว สบายใจ กับ คาร์ ฟอร์ แคช โปะ

  Home_KA-(1).jpg

   

  เปลี่ยนรถหรือบิ๊กไบค์คันเท่ของคุณเป็นเงินสดได้ง่าย ๆ แบบไม่ต้องโอนเล่ม พร้อมดอกเบี้ยลดต้นลดดอก แถมยังมีรถขับตามปกติ

  • ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก

  • ไม่มีทุกค่าธรรมเนียมในการขอใช้วงเงินกู้

  • ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียนรถ

   

  รถยนต์
  • ผ่อนยาวสูงสุด 84 งวด
  • ค่างวดไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ไม่ต้องทำประกันภัยทุกกรณี
   บิ๊กไบค์
  • รับรถอายุสูงสุด 7 ปี (นับจากปีผลิต หรือ ระหว่าง ปีผลิต ค.ศ.2014-2020)
  • ค่างวดไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • วงเงินสูง*
  • ผ่อนเริ่มต้นที่ 18 เดือน สูงสุดไม่เกิน 48 เดือน

  *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด

    
  ขยันโปะ..คุณสามารถชำระค่างวดในแต่ละเดือนได้มากกว่าที่กำหนด เมื่อมีความพร้อมในการผ่อนชำระมาก ก็สามารถโปะได้ตามความต้องการ
  หมดไว...ยิ่งโปะ เงินต้นยิ่งลด ดอกเบี้ยก็จะน้อยลง ระยะเวลาผ่อนชำระจึงหมดไวยิ่งขึ้น
  สบายใจ...เพราะระยะเวลาผ่อนหมดเร็ว ทำให้คุณสบายใจเร็วยิ่งขึ้น
   

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ SUV ทุกยี่ห้อ ตั้งแต่ปี 2001 เป็นต้นไป
  - ผู้สมัครสินเชื่อต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถอย่างน้อย 6 เดือน และไม่รับรถโอนลอยทุกกรณี (หากถือกรรมสิทธิ์น้อยกว่า 6 เดือน ให้เฉพาะกรณีที่โอนมาจากสถาบันการเงินหรือมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คน แรก)
  - การโปะไม่เสียค่าธรรมเนียมปิดบัญชีก่อนกำหนด

  คลิกเพื่อดาวน์โหลด เอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ ของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  คลิกเพื่อดาวน์โหลด เอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ ของ บริษัท แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

  สนใจขอสินเชื่อ

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400
   

  คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ และเอกสารประกอบการสมัคร
  คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
  • อายุระหว่าง 20-65 ปีในวันทำสัญญา และมีรถยนต์ เป็นของตนเอง
  • อาศัยอยู่ในประเทศไทย
  • ต้องมีรายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
  เอกสารประกอบการสมัคร

  สำหรับบุคคลธรรมดา

  • คาร์ ฟอร์ แคช โปะ รถยนต์
   • บัตรประชาชน ตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 ฉบับ
   • เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
    • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
    • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
    • สำเนาสมุดบัญชีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
   • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
   • สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
   • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
   • คาร์ ฟอร์ แคช โปะ บิ๊กไบค์
    • บัตรประชาชน ตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 3 ฉบับ
    • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน) หรือ สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
    • สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
    • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์

    สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล (คาร์ ฟอร์ แคช บิ๊ก ไบค์ โปะ ให้บริการเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา)

    • คาร์ ฟอร์ แคช โปะ รถยนต์
     • หนังสือรับรองนิติบุคคลหรือทะเบียนการค้า (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
     • สำเนา ภพ.20
     • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร หรือกรรมการที่มีอำนาจลงนามกรณีนิติบุคคล
     • สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ค้ำประกัน
     • แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยหรือที่ตั้งกิจการ
     • งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
     • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
     • สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
     • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
  อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ คาร์ ฟอร์ แคช โปะ
  1. อัตราดอกเบี้ยของ คาร์ ฟอร์ แคช โปะ
   รายการ อัตรา/จำนวนเงิน (บาท)
   ดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับของรถยนต์
   กรณีปกติ (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด)
   กรณีผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญา (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด)

   12% ถึง 18%
   23% ถึง 28%
   ดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับของจักรยานยนต์
   กรณีปกติ (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด)
   กรณีผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญา (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด)

   12% ถึง 18%
   28% ถึง 28%
   เลื่อนซ้าย - ขวาเพื่อดูตารางทั้งหมด

    

   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
    

   คลิกเพื่อดูดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงินอาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
    

   คลิกเพื่อดูดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริง และพอสมควรแก่เหตุ เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถจักรยานยนต์เป็นประกัน เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
    

   คลิกเพื่อดูอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริง และพอสมควรแก่เหตุ เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถจักรยานยนต์เป็นประกัน เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
    

   คลิกเพื่อดูอัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยนานยนต์(ตามประกาศคณะกรรมการส่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถบนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561)​ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
    

   คลิกเพื่อดู ดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงินอาจเรียกได้ ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562
    

   ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม คาร์ ฟอร์ แคช โปะ
   ยอดเงินกู้จำนวน 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 12.25% และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 1.50% ของวงเงินกู้ ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 งวด งวดละ 6,712 บาท

   1.วิธีคำนวณดอกเบี้ยในแต่ละงวด
   ดอกเบี้ย = (ยอดเงินกู้คงค้าง x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวันในแต่ละงวด)/365
   • (300,000 x 12.25% x 30)/365 = 3,020

   2.วิธีการคำนวณค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้ 1.50 % ของวงเงินกู้
   ยอดเงินกู้คงค้าง  x 1.50%
   • (300,000 x 1.50%)  = 4,500

   3.วิธีคำนวณค่างวดในแต่ละเดือน
   ค่างวด = (อัตราดอกเบี้ย/12) / 1- (1/1(1 + อัตราดอกเบี้ย/12))) ^ จำนวนงวด) x ยอดเงินกู้คงค้าง
   •  (12.25%/12) / 1- (1/1(1 + (12.25%/12))) ^ 60) x 300,000
   •  (12.25%/12) / 0.45632 x 300,000 = 6,712

    

  ย้อนกลับ