ข่าวสารกิจกรรม / Upcoming Event

Krungsri  Auto Career Day
วันพุธที่  10 ตุลาคม    2561 (9.00 - 16.00 น.)
ชั้น 14   บางนา ทาวเวอร์ บี
"เจ้าหน้าที่่ติดตามสินเชื่อทางโทรศัพท์"

Career-Day-Collections-10-Oct-2018-(1).jpg