ข่าวสารกิจกรรม / Upcoming Event

Krungsri  Auto Career Day
วันพฤหัสบดีที่  4    เมษายน 2562    เวลา 9.00 - 16.00 น.
สถานที่จัดงาน    Recruitment Center ชั้น  15 อาคารต้นสน

"ตัวแทนขายสินเชื่อ"

4Apr19.jpg