โปรโมชั่น

Car4Cash คาร์ ฟอร์ แคช ดอกเบี้ย 2.99 % ทั่วไทย


เพราะคาร์ ฟอร์ แคช รู้ว่ามีอีกหลายเรื่องที่คุณต้องใช้จ่ายช่วงนี้
ทั้งรับมืออุทกภัย, เก็บเกี่ยวผลผลิต, ขยายกิจการ, ค่าเล่าเรียนลูก, ของขวัญตอบแทนรักแม่, หรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินอย่างอื่น ไม่ว่าจะเรื่องกินอยู่หรือเจ็บป่วย ดอกเบี้ยพิเศษ 2.99% จึงกลับมาอีกครั้ง
โอกาศดีๆ เพื่อคุณ วันนี้ถึง 30 กันยายนนี้ (สมัครใช้บริการ)

หมายเหตุ*
*ดอกเบี้ย 2.99% ต่อปี เฉพาะรถยนต์ยี่ห้อตามที่บริษัทกำหนด และจดทะเบียนตั้งแต่ปี 2006 ขึ้นไป

เหตุผลดีๆ ที่ใครก็ใช้ “กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช” สินเชื่อเพื่อคนมีรถ

 • - ให้วงเงินสูงสุด 100% ของมูลค่ารถยนต์จากราคาประเมินของบริษัทฯ
 • - สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
 • - รู้ผลอนุมัติเร็ว
 • - ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันในการสมัครขอสินเชื่อ (เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย)
 • - ผ่อนสบายนานสูงสุด 72 เดือน
 • - สะดวกกับ บริการ ‘คาร์ ฟอร์ แคช ดิลิเวอรี่’ ที่ให้บริการถึงบ้าน

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำหรับบุคคลธรรมดา
 • 1.บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • 2.ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • 3.สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • 4.สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
 • 5.แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
 • 6.สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
 • 7.เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง
 • สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
 • 1.หนังสือรับรองบริษัท (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
 • 2.ภพ.20
 • 3.สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/เจ้าของกิจการ
 • 4.งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400