เราคือ กรุงศรี ออโต้

 
 •  

  เกี่ยวกับบริษัท

  ข้อมูลเกี่ยวกับกรุงศรี ออโต้ หรือ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

  กรุงศรี ออโต้ เป็นผู้นำบริการสินเชื่อยานยนต์ครบวงจรที่มอบประสบการณ์ใหม่ด้วยความเป็นมืออาชีพ ให้ความเอาใจใส่ และคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเสมอ กรุงศรี ออโต้ ในเครือกรุงศรีกรุ๊ป เป็นที่ปรึกษาตลอดเส้นทางทั้งเรื่องรถและเรื่องเงิน โดยมุ่งสร้างความประทับใจและตอบสนองความต้องการด้านรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และการเงินของผู้บริโภคทั่วไป ตลอดจนองค์กรธุรกิจ อาทิ ผู้ผลิต ดีลเลอร์ และลูกค้าองค์กร

  กรุงศรี ออโต้ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร ระดับ A+ ด้วยแนวโน้มคงที่ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด มาต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน ในปี 2552-2556 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า กรุงศรี ออโต้ เป็นบริษัทในเครือของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจสินเชื่อยานยนต์และสนับสนุนให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยาบรรลุเป้าหมายการเป็นธนาคารพาณิชย์แบบครบวงจร นอกจากนี้ อันดับเครดิตเฉพาะของกรุงศรี ออโต้ ยังมีพื้นฐานมาจากฐานะทางการตลาดในธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ที่แข็งแกร่ง ตลอดจนมีคณะผู้บริหารที่มากประสบการณ์และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ รวมถึงมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดและรัดกุม

  กรุงศรี ออโต้ ให้บริการด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ยาวนาน โดยนำเสนอสินเชื่อที่หลากหลาย ได้แก่ สินเชื่อเพื่อคนมีรถ “คาร์ ฟอร์ แคช”, สินเชื่อเพื่อรถบ้าน ”แคช ทู คาร์”, สินเชื่อรถจักรยานยนต์ “กรุงศรี มอเตอร์ไซค์”, สินเชื่อรถใหม่ “กรุงศรี นิว คาร์”, สินเชื่อรถใช้แล้ว “กรุงศรี ยูสด์ คาร์”, สินเชื่อเพื่อรถบรรทุก “กรุงศรี ทรัค”, สินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์ไว้ใช้ในกิจการ “กรุงศรี ฟลีท แอนด์ ลีสซิ่ง” และสินเชื่อเพื่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ “กรุงศรี อินเวนทอรี่ ไฟแนนซ์” ลูกค้าสามารถใช้บริการสินเชื่อของกรุงศรี ออโต้ พร้อมคำปรึกษาที่ช่วยให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่าย ผ่านสาขาของกรุงศรี ออโต้ 43 สาขาทั่วประเทศ รวมทั้ง “กรุงศรี ออโต้ เอ็กซ์เพรส” บนห้างบิ๊กซี บางนา และศูนย์บริการน้ำมัน ปตท. รามอินทรา ทุกวันไม่เว้นเสาร์-อาทิตย์ และสาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ รวมถึงที่ทำการไปรษณีย์ไทยที่ให้บริการ หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven หรือ ติดต่อ ‘กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์‘ โทร.02-740-7400 เพื่อรับบริการ “ดิลิเวอรี่” พร้อมทำสัญญาถึงบ้าน หรือ คลิกสมัครบริการสินเชื่อรถยนต์ ที่ สมัครบริการออนไลน์ หรือ ขอรับบริการสินเชื่อ “คาร์ ฟอร์ แคช” และ “แคช ทู คาร์” ได้สะดวกสุด แค่กดรหัส *740# แล้วกดโทรออกฟรี เพื่อรับ SMS ยืนยันและรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

  วิสัยทัศน์ขององค์กร (Vision)

  ก้าวสู่ผู้นำตลาดสินเชื่อยานยนต์ ด้วยทางออกทางการเงินเหนือความคาดหมาย

  พันธกิจ (Mission)

  สร้างโอกาสให้แก่คนไทยทุกคน ให้สามารถเป็นเจ้าของยานพาหนะ โดยยึดมั่นในการให้บริการทางการเงินอย่างรับผิดชอบ

  ค่านิยมองค์กร (Core Values)

  หัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจและเป็นแนวทางที่บริษัทมุ่งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนยึดถือเสมอ เพื่อให้ทุกคนก้าวไปสู่เป้าหมายเดียวกันและทำงานอย่างมีความสุข ค่านิยม 5 ประการ ได้แก่

  • ซื่อสัตย์ปฏิบัติถูกต้อง (Integrity)
   เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความน่าเชื่อถือ มีความเป็นมืออาชีพและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ตามหลักธรรมาภิบาล
  • ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ (Team Spirit)
   เราทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยความสัมพันธ์อันดีและใจที่เปิดกว้างเพื่อบรรลุความสำเร็จทีวางไว้
  • ลูกค้าคือคนสำคัญ (Customer Centricity)
   เราให้ความสำคัญต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า พร้อมตอบสนองต่อความต้องการนั้นอย่างสุดความสามารถ
  • มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Passion for Excellence)
   เราพร้อมจะก้าวสู่ความเป็นผู้นำในการทำเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุกการบริการของเรา
  • ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง (Embracing Changes)
   เราพร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดรับความเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกรุงศรี
    

  กรุงศรี ออโต้ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย
  ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

  จากการที่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) มีพันธะสัญญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด ซึ่งเมื่อเดือนสิงหาคม 2556 บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมเป็นภาคีใน "โครงการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต" โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในไทย และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทเพื่อให้การดำเนินธุรกิจปราศจากการคอร์รัปชั่นอีกด้วย

 •  

  ประเภทสินเชื่อยานยนต์ที่ให้บริการ

  1. สินเชื่อรถใหม่ “กรุงศรี นิว คาร์”: บริการสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับรถยนต์ใหม่ผ่านผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ทุกยี่ห้อทั่วประเทศ และมีรายการส่งเสริมการขายร่วมกับผู้แทนจำหน่ายรถยนต์อย่างสม่ำเสมอ
  2. สินเชื่อรถใช้แล้ว “กรุงศรี ยูสด์ คาร์” : บริการสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับรถใช้แล้วผ่านผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ทั่วไปและที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตรวมกว่า 3,000 แห่งทั่วประเทศ โดยมีข้อเสนอหลากหลายสำหรับกลุ่มลูกค้าทุกประเภท อาทิ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน หรือเลือกผ่อนชำระตาม ระยะเวลาที่ต้องการ
  3. สินเชื่อเพื่อคนมีรถ “กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช” บริการสินเชื่อสำหรับเจ้าของรถยนต์ที่ต้องการใช้เงินสด โดยสามารถใช้รถยนต์ของตนเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอกู้เงินโดยทำสัญญาเช่าซื้อ และ ยังคงสามารถใช้รถยนต์ดังกล่าวได้ตามปกติ
  4. สินเชื่อเพื่อรถบ้าน “กรุงศรี แคช ทู คาร์” : บริการสินเชื่อเช่าซื้อแก่ผู้ที่ต้องการซื้อรถยนต์ใช้แล้วที่เป็นรถบ้านโดยตรงจากเจ้าของรถ พร้อมมอบบริการ ‘แคช ทู คาร์ แอสซิสแทนซ์’ ตลอด 24 ชั่วโมง และข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้สมัครสินเชื่อ
  5. สินเชื่อรถจักรยานยนต์ “กรุงศรี มอเตอร์ไซค์” : ให้บริการสินเชื่อประเภทเช่าซื้อสำหรับรถจักรยานยนต์ใหม่ทั่วประเทศ สำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไป ด้วยข้อเสนอ ดาวน์น้อย หรือ ผ่อนนาน
  6. สินเชื่อเพื่อการซื้อรถไว้ใช้ในกิจการ “กรุงศรี ฟลีท แอนด์ ลีสซิ่ง” : ให้บริการเช่าทางการเงิน หรือสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ไว้ใช้ในกิจการ สำหรับรถประจำตำแหน่ง และรถกระบะสำหรับขนส่ง แก่ลูกค้าองค์กร โดยลูกค้าสามารถบริหารกระแสเงินสดและภาษีให้กับธุรกิจอย่างมีประสิทธภาพ
  7. สินเชื่อเพื่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ “กรุงศรี อินเวนทอรี่ ไฟแนนซ์” : ให้บริการแก่ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการสั่งซื้อรถยนต์มาเพื่อสต๊อกไว้รอจำหน่ายต่อลูกค้าที่มาซื้อรถโดยทั่วไป
 •  

  ช่องทางการให้บริการ

   กรุงศรี ออโต้ มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของสาขา ที่ให้บริการรวมทั้งสิ้นถึง 43 สาขา ณ ปัจจุบัน หรือผ่านทางช่องทางอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

   1.  สาขาของกรุงศรี ออโต้  36 สาขา  โดยตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ 7 สาขา และต่างจังหวัด 29 สาขา     
       กรุงเทพ: สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ และอีก 7 สาขา ได้แก่ อาคารบางนาทาวเวอร์, บางแค, บางใหญ่, นนทบุรี,
        หลักสี่ รามอินทรา (ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. รามอินทรา กม. 11), เยาวราช 
       ต่างจังหวัด: ได้แก่
           - ภาคเหนือ: กำแพงเพชร, เชียงราย, เชียงใหม่, เพชรบูรณ์, นครสวรรค์, พิษณุโลก, ลำปาง
           - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ขอนแก่น, นครราชสีมา, ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, อุดรธานี, อุบลราชธานี
           - ภาคกลาง: ชลบุรี, นครปฐม, ปราจีนบุรี, ปราณบุรี, ระยอง, สระบุรี, อยุธยา
           - ภาคใต้: กระบี่, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี, หาดใหญ่

   2. สาขาย่อย กรุงศรี ออโต้ เป็นสาขาขนาดย่อมตั้งอยู่ในพื้นที่ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา  รวม 6 สาขาในต่างจังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา จันทบุรี, ปากช่อง-นครราชสีมา, มุกดาหาร, หนองคาย และยโสธร  
    
   3. กรุงศรี ออโต้ เอ็กซ์เพรส สาขารูปแบบใหม่ตั้งอยู่ในโมเดิร์นเทรด โดยสาขาแรกเปิดให้บริการแล้วที่ บิ๊กซี บางนา เน้นการให้บริการสินเชื่อที่รวดเร็วตลอด 7 วันไม่เว้นเสาร์ – อาทิตย์   สามารถสมัครสินเชื่อและรู้ผลอนุมัติได้ภายใน 1 ชั่วโมง กรณีมีเอกสารครบถ้วน (เฉพาะสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช และ สินเชื่อ แคช ทู คาร์)
    
   4. สาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยา กว่า  600 สาขา  
    
   5. ดีลเลอร์รถยนต์และรถจักรยานยนต์ กว่า 4,500 รายทั่วประเทศ (กรุงเทพฯ 2,500 ราย และ ต่างจังหวัด 2,000 ราย)
    
   6. ตัวแทนขายตรง (Direct Sales Agents) กว่า 1,400 ราย ซึ่งแบ่งเป็นตัวแทนบุคคลและตัวแทนประเภทองค์กรธุรกิจร้านค้า
    
   7. การให้บริการโดยตรงแก่ลูกค้า ผ่าน กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ 0-2740-7400 โดยมีพนักงานคอลเซ็นเตอร์กว่า 200 คน มุ่งให้บริการสำหรับสินเชื่อเพื่อคนมีรถ “กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช ” และสินเชื่อเพื่อรถบ้าน “กรุงศรี แคช ทู คาร์”
    
   8. บริการดิลิเวอรี่ถึงบ้าน พร้อมให้บริการประเมินราคารถ ให้คำปรึกษาในการขอสินเชื่อและทำสัญญาถึงบ้านทั่วประเทศ
    
   9. บริการออนไลน์ ผ่าน www.krungsriauto.com
    
   10. ช่องทางใหม่ ที่ทำการไปรษณีย์ ที่ให้บริการของกรุงศรี ออโต้ โดยให้บริการ “กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช” สินเชื่อเพื่อคนมีรถ และ
   “กรุงศรี แคช ทู คาร์” สินเชื่อเพื่อรถบ้าน
    
   11. ช่องทางใหม่ ที่เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ใน 7-eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ ให้บริการสินเชื่อเพื่อคนมีรถ ”กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช”

   
 •  

  รางวัลและการยอมรับ

  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรุงศรี ออโต้ ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จจากหลายองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย

  รางวัล BrandAge 2015 Thailand’s Most Admired Brand Award
  “กรุงศรี ออโต้” และ “คาร์ ฟอร์ แคช” ได้รับรางวัลแบรนด์อันดับหนึ่งที่ได้รับการชื่นชมสูงสุด
  ประจำปี 2558 ในประเภทสินเชื่อเช่าซื้อรถ และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ
  จากนิตยสารแบรนด์เอจ โดยทั้งสองแบรนด์ได้รับรางวัลดังกล่าว 3 ปีซ้อน (ปี 2556-2558)
  Thailand ICT Excellence Award 2013
  Thailand ICT Excellence Award 2013
  Thailand ICT Excellence Award 2013
  กรุงศรี ออโต้ ได้รับรางวัล “Thailand ICT Excellence Awards 2013” จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
  • - รางวัลยอดเยี่ยมในสาขาโครงการขับเคลื่อนธุรกิจ จากโครงการ ‘รูด กด รับ’ ซึ่งเป็นนวัตกรรมในการขอสินเชื่อเพื่อคนมีรถ หรือ “คาร์ ฟอร์ แคช” ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven ถึงกว่า 7,300 แห่งทั่วประเทศ
  • - รางวัลยอดเยี่ยมในสาขาโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน จากโครงการ ADS: Automated Decisioning System ระบบที่ช่วยในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อรถยนต์เบื้องต้น
  • - รางวัลชมเชยในสาขาโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน จากโครงการ ‘iCollect’ ระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพลูกหนี้ภาคสนามบนแท็บเล็ต ซึ่งโครงการนวัตกรรมต่างๆ ที่กรุงศรี ออโต้พัฒนาขึ้นมาเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า และอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของกรุงศรี ออโต้ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

  “Thailand ICT Excellence Awards 2013” จัดขึ้นโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CITU) ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความเป็นเลิศในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรและธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรุงศรี ออโต้ ถือเป็นองค์กรเดียวในธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

  รางวัล “Superbrands Thailand 2014
  รางวัล “Superbrands Thailand 2014
  รางวัล “Superbrands Thailand 2014”
  กรุงศรี ออโต้ ได้รับรางวัลซุปเปอร์แบรนด์ ประเภทธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ จาก Thailand Superbrands Council โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องกันมา 3 ปีซ้อน (ปี 2554-2555, 2556 และ 2557) สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จด้านการสร้างแบรนด์ของกรุงศรี ออโต้ จนเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับและอยู่ในใจของผู้บริโภค
  รางวัล “Best Car Leasing 2014” รางวัล “Best Car Leasing 2014”
  กรุงศรี ออโต้ ได้รับรางวัล “Best Car Leasing 2014” ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจประเภทสินเชื่อยานยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี ในงาน Car & Bike of the Year 2014 สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของ
  กรุงศรี ออโต้ ในทุกๆ ด้าน ทั้งการสร้างแบรนด์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการนำเสนอโปรแกรมการตลาดต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม
  รางวัลแบรนด์ที่ได้รับการชื่นชมสูงสุด ประจำปี 2557 (Thailand's Most Admired Brand Award) รางวัลแบรนด์ที่ได้รับการชื่นชมสูงสุด ประจำปี 2557 (Thailand's Most Admired Brand Award)
  "กรุงศรี ออโต้" และ "คาร์ ฟอร์ แคช" ได้รับรางวัลแบรนด์ที่ได้รับการชื่นชมสูงสุด ประจำปี 2557 ในประเภทสินเชื่อเช่าซื่อรถ และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ จากนิตยสาร BrandAge โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องมาสองปีซ้อน (ปี 2556 และ 2557)
  กรางวัล A’ Design Award 2013 รางวัล A’ Design Award 2013
  หนังสั้นเรื่อง “เอกละดิน” ที่ใช้ในแคมเปญออนไลน์ “คาร์ ฟอร์ แคช โปะ” ได้รับรางวัลระดับ Silver ประเภท Adverting, Marketing and Communication Design, 2013-2014
  (รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ )
   
  รางวัล Adman Awards 2013 รางวัล Adman Awards 2013
  กรุงศรี ออโต้ รับรางวัล แอดแมน อวอร์ส ประจำปี 2556 จาก Adman Awards & Symposium ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ในประเภท Digital & Interactive Media ระดับ Bronze จำนวน 2 รางวัล คือ “Best of video including interactive video” และ “Best use of technology” สำหรับเทคโนโลยี ‘สกรีนซิงค์’ (Screen Sync) ที่ใช้ใน แคมเปญออนไลน์ “คาร์ ฟอร์ แคช โปะ” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเลต เข้ากับคอมพิวเตอร์ ให้ชมภาพยนตร์สั้น “เอกละดิน” ผ่านสองหน้าจอในเวลา เดียวกัน
  รางวัลภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภค “สคบ.แอด อะวอร์ด” ประจำปี 2556 รางวัลภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภค “สคบ.แอด อะวอร์ด” ประจำปี 2556
  ภาพยนตร์โฆษณา ชุด ‘สิ่งมีค่า’ (The Precious) ของกรุงศรี ออโต้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบริการ จาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย การพิจารณาตัดสินรางวัล ‘สคบ.แอด อะวอร์ด ประจำปี 2556’ มาจากการพิจารณาตัดสินภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ที่ออกอากาศ ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2555 จำนวน 4,659 เรื่อง ซึ่งรางวัลดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทสินค้า ประเภทบริการ และประเภทส่งเสริมสังคม ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยมีภาพยนตร์โฆษณาที่ได้รับรางวัลดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 13 เรื่อง (รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่)
  รางวัล MIDAS AWARDS 2013 รางวัล Midas Awards 2013
  ภาพยนตร์โฆษณา ชุด ‘สิ่งมีค่า’ (The Precious) ของกรุงศรี ออโต้ ได้รับรางวัล Silver Midas ประเภท Financial Servicesในเวทีการประกวดโฆษณาระดับโลก ณ นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา (รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่)
  รางวัลแบรนด์ที่ได้รับการชื่นชมสูงสุด ประจำปี 2556 (Thailand's Most Admired Brand Award)
  “กรุงศรี ออโต้” และ “คาร์ ฟอร์ แคช” เป็นสองแบรนด์แรกที่ได้รับรางวัลแบรนด์ที่ได้รับการชื่นชมสูงสุด ประจำปี 2556 ในประเภทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และสินเชื่อแบบใช้รถยนต์เป็นหลักประกัน จากนิตยสาร BrandAge
  รางวัล “Superbrands Thailand 2013” รางวัล “Superbrands Thailand 2013”
  กรุงศรี ออโต้ ได้รับรางวัลซุปเปอร์แบรนด์ ประเภทธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ จาก Thailand Superbrands Council ซึ่งกรุงศรี ออโต้ ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องกันมา 2 ปีซ้อน (ปี 2011-2012 และปี 2013) สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จด้านการสร้างแบรนด์ของกรุงศรี ออโต้ จนเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับและอยู่ในใจของผู้บริโภค รางวัลซุปเปอร์แบรนด์ถือเป็นรางวัลที่ได้มาตรฐานสูงสุดด้านแบรนด์ระดับโลก ผ่านการสำรวจและวิจัยจากผู้บริโภคทั่วประเทศกว่า 5,000 คน รวมทั้งจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด โฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแบรนด์ที่ได้รับรางวัลจาก คุณภาพของแบรนด์ (Brand Quality) เอกลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Personality) และความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค (Brand Affinity)
  รางวัล “IT Excellence Awards 2012” รางวัล “IT Excellence Awards 2012”
  กรุงศรี ออโต้ ได้รับคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย (Finalists) รางวัล “IT Excellence Awards 2012” ในประเภท “Best Emerging Technology” จาก Fairfax Business Media (FBM) ในการคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ “iBuddy” มาใช้ในการประกอบธุรกิจ
  รางวัล “Thailand ICT Excellence Award 2012” รางวัล “Thailand ICT Excellence Award 2012”
  กรุงศรี ออโต้ รับรางวัลชมเชย “Thailand ICT Excellence Award 2012” ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย (Software Park Thailand) และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับนวัตกรรม iChecking ระบบการตรวจสอบการอนุมัติสินเชื่อภาคสนาม เพื่อการอนุมัติสินเชื่ออย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  รางวัล A’ Design Awards 2012 รางวัล A’ Design Awards 2012
  กรุงศรี ออโต้ รับรางวัล A’ Design Awards 2012 จากโครงการ A' Design Award and Competition จำนวน 2 รางวัล ด้วยไอเดียการนำ QR Code มาประยุกต์ใช้ คือ “Marketplace on the Move” การนำ QR Code Sticker มาติดบนรถยนต์ที่ต้องการขาย เพื่อเพิ่มโอกาสการขายรถของเจ้าของรถผ่านเว็บไซต์ www.krungsriautomarketplace.com โดยผู้สนใจซื้อรถดังกล่าวสามารถสแกน QR Code เพื่อทราบรายละเอียดรถและติดต่อผู้ขายได้ทันที
  (รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ )
  และ “Meet the Chef Calendar” การแนะนำร้านอาหารชื่อดังในท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคม ในปฏิทินของกรุงศรี ออโต้ ประจำปี2556 โดยสามารถสแกน
  QR Code เข้าดูคลิปวีดิโอแนะนำเมนูเด็ดจากร้านอาหารท้องถิ่นชื่อดังได้ (รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่)
  รางวัล Midas Awards 2011
  “คาร์ ฟอร์ แคช” สินเชื่อเพื่อคนมีรถ ได้รับคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย (Finalists) สาขาผลิตภัณฑ์และบริการสินเชื่อรถยนต์ จากการประกวด Midas Awards 2011 โดย “คาร์ ฟอร์ แคช” เป็นแบรนด์ไทยเพียงแบรนด์เดียวที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ 20 แบรนด์สุดท้าย ด้วยแคมเปญ “The Hero” ในเวทีการประกวดโฆษณาระดับโลกในด้าน Financial Marketing & Advertising ณ นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2001 และในแต่ละปีมีบริษัทโฆษณาและแบรนด์สินค้าจากทั่วโลกส่งผลงานแคมเปญโฆษณาเข้าร่วมประกวด
  รางวัล “Thailand ICT Excellence Award 2011”
  กรุงศรี ออโต้ รับรางวัล “Thailand ICT Excellence Award 2011” ประเภทโครงการขับเคลื่อนธุรกิจ จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย (Software Park Thailand) และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ จากการคิดค้นนวัตกรรม iBuddy ระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการยื่นขออนุมัติสินเชื่อผ่านแท็ปเลต
  รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ประจำปี 2552
  กรุงศรี ออโต้ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ประจำปี 2552 ประเภทธุรกิจการให้บริการ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยได้รับประทานรางวัลจาก
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 รางวัลนี้มอบให้แก่บริษัทที่สามารถรักษามาตรฐานการพัฒนาบุคคลากรภายใต้ พรบ. พัฒนาฝีมือแรงงาน โดยพิจารณาข้อมูลย้อนหลัง ร่วมกับแผนการฝึกอบรมพัฒนาบุคคลกรของบริษัทฯ แผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ และความน่าเชื่อถือขององค์กร ซึ่งแสดงถึงว่ากรุงศรี ออโต้ ได้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ให้ความสำคัญและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพอยู่เสมอ
  "คาร์ ฟอร์ แคช" สินเชื่อประเภทรีไฟแนนซ์ ที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจสูงสุด
  ผลการสำรวจ โดย Nielsen ปี 2551 พบว่า ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อคนมีรถ "คาร์ ฟอร์ แคช" เป็นสินเชื่อประเภทรีไฟแนนซ์ ที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ เลือกใช้บริการสูงที่สุด
 •  

  การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ

  กรุงศรี ออโต้ มีนโยบายการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Responsible Lending) หรือ RL เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ จากการดำเนินธุรกิจที่ยุติธรรม โปรงใส่ และตอบสนองความต้องการ โดยมีแนวทางปฏิบัติ 4 ประการ ดังนี้

  1. การพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระ (Capability)
   ให้สินเชื่อที่สอดคล้องกับความสามารถในการชำระคืนของลูกค้า โดยพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน
  2. การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ชัดเจน (Offer)
   นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างชัดเจนและโปร่งใส
  3. การช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (Debt Restructure)
   ให้ความช่วยเหลือลูกค้า ที่ประสบปัญหาทางการเงินโดยพิจาณาเป็นรายกรณี
  4. การให้ความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคล (Education)
   สนับสนุนผู้บริโภคและองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคลและผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสินเชื่อยานยนต์

   
 
สำหรับลูกค้าและผู้ติดต่อทั่วไป โปรดติดต่อ:

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2627-6010 โทรสาร 0-2627-8211
หรือ กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400
Email : customer.care@krungsri.com