• สินเชื่อรถ บิ๊ก ไบค์
  กรุงศรี บิ๊ก ไบค์ สินเชื่อเช่าซื้อรถ บิ๊ก ไบค์ ใหม่

  กรุงศรี ออโต้ เริ่มให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ เมื่อปี 2545 และสำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถ บิ๊ก ไบค์ ใหม่ เมื่อปี 2549 โดยให้บริการสินเชื่อทั้งรถ บิ๊ก ไบค์ และรถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อ ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ ซึ่งทาง กรุง ศรี ออโต้ จะมีพนักงาน ที่พร้อมดำเนินการทำสัญญาที่ร้านผู้แทนจำหน่าย และบริษัทฯ ทำให้สามารถแจ้งผลแก่ผู้สมัครได้รับทราบโดยตรง สะดวก และรวดเร็ว
  • ให้บริการผ่าน 43 สาขา ทั่วประเทศ
  • มีข้อเสนอหลากหลาย อาทิ ดาวน์น้อย ผ่อนนาน หรือ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน เป็นต้น
  • ชำระค่างวดสะดวกสบายผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิ เคานเตอร์เซอร์วิส Pay at Post และธนาคารชั้นนำ ฟรีค่าธรรมเนียมเมื่อชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • สำหรับลูกค้าชั้นดี รับข้อเสนอพิเศษ สำหรับรถ บิ๊ก ไบค์ ใหม่ และมอเตอร์ไซค์ใหม่
 • คุณสมบัติของผู้สมัครที่ไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน
  • 1. ลูกจ้างพนักงานบริษัท
   • - รายได้ขั้นต่ำ สำหรับ บิ๊ก ไบค์ 15,000 บาท / เดือน และสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ 8,000 บาท
   • - อายุงาน 1 ปีขึ้นไป
   • - มีสลิปเงินเดือน*
  • 2. ข้าราชการ** / พนักงานรัฐวิสาหกิจและลูกจ้างประจำ
  • 3. อาชีพอื่นๆ

   มีหลักฐานแสดงที่มาของรายได้และสามารถตรวจได้ชัดเจน

   สำหรับรถ บิ๊ก ไบค์
   • - รถ Big Bike ที่มีราคาตั้งแต่100,000 - 899,999 บาท (250cc ขึ้นไป)
    • ดาวน์เริ่มต้นที่ 15% (มีผู้ค้ำประกัน)
    • ดาวน์ 20% ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย)
   • - รถ Big Bike ที่มีราคาตั้งแต่ 900,000 บาทขึ้นไป
    • ดาวน์เริ่มต้นที่ 20% มีค้ำประกัน
    • ดาวน์ 25% ไม่ต้องค้ำประกัน
   สำหรับรถมอเตอร์ไซค์
   • - คนในพื้นที่*** วางเงินดาวน์เพียง 10%
   • - คนนอกพื้นที่ / ต่างจังหวัดวางเงินดาวน์เริ่มต้น 15 %
  • 4. เคยมีประวัติการผ่อนชำระค่าสินค้า หรือสินเชื่อประเภทต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยไม่มีประวัติการค้างชำระ
  • 5. เคยเป็นลูกค้าของกรุงศรี ออโต้ หรือ เดิมชื่อ บมจ.จีอี แคปปิตอล ออโต้ ลีส

  คุณสมบัติของผู้สมัครที่ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน
  พนักงานที่มีรายได้น้อยกว่า 8,000 บาทต่อเดือน หรือผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทฯกำหนด ต้องมีผู้ค้ำประกัน

  หมายเหตุ
  • *ในกรณีไม่มีสลิปเงินเดือน ต้องมีหนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  • **เฉพาะบางหน่วยงาน ที่บริษัทฯ กำหนด
  • ***เฉพาะพื้นที่ที่บริษัทฯ กำหนด
 • บุคคลธรรมดา
  • 1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 3 ฉบับ
  • 2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 3 ชุด
  • 3. เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ (ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน)
  • 4. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน

   
 • ชำระค่างวดอย่างสะดวกสบายผ่านหลากหลายช่องทาง ดังนี้
  1. ตรวจสอบยอดที่ต้องชำระจากใบแจ้งการชำระเงินค่างวดที่ส่งให้ท่าน หรือโทรสอบถามที่ศูนย์บริการ กรุงศรี มอเตอร์ไซค์ เครดิต อัตโนมัติ 0-2627-6010 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยกด 1 เพื่อสอบถามข้อมูลสินเชื่อระบบเสียงอัตโนมัติจะแจ้งให้ท่านกดหมายเลขสมาชิก 7 หลักที่ปรากฏอยู่บนบัตรชำระเงิน สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการครั้งแรก จะต้องใส่รหัสส่วนตัว คือ วันเกิด 2 หลัก ตามด้วย 2 หลักสุดท้ายของปี พ.ศ. ที่เกิด ตัวอย่างเช่น เกิดวันที่ 9 ปี พ.ศ.2520 รหัสส่วนตัวของท่านคือ 0920 หลังจากกดรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วระบบเสียงอัตโนมัติจะแจ้งข้อมูลสินเชื่อของท่าน
  2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารศรีอยุธยา (ไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน) ,ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยค่าธรรมเนียมการชำระเงินขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร
  3. ชำระเป็นเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีเครื่องหมาย PAY AT POST ทุกสาขาทั่วประเทศ มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
  4. ชำระผ่านเครื่อง ATM และผ่านระบบออนไลน์ ของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูขั้นตอนการชำระค่างวด กรุงศรี ออโต้ ผ่านช่องทาง Krungsri Online), ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย โดยค่าธรรมเนียมการชำระเงินขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร
  5. ชำระเป็นเงินสด ณ จุดชำระเงิน เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
  6. ชำระโดยหักผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Direct Debit)(เฉพาะสินเชื่อรถยนต์)ท่านสามารถชำระค่างวดหรือค่าบริการอื่นๆ
   โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ หักจากบัญชีเงินฝากธนาคารต่างๆ ที่ท่านมีบัญชีอยู่
   หากหักบัญชีอัติโนมัติ ใช้ได้เฉพาะการชำระค่างวด และค่าปรับ ตามที่ระบุไว้ใน Billing เท่านั้น

  7. หมายเหตุ:ติดต่อขอรับแบบฟอร์มชำระบัญชีผ่านระบบหักบัญชีอัตโนมัติ กรุงศรี ออโต้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
   กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร.0-2627-6010
  อัตราค่าธรรมเนียมในการชำระค่างวดหรือค่าบริการอื่นๆ ณ จุดบริการ
  ชำระที่จุดบริการรับชำระ ค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน
  ณ จุดบริการรับชำระต่อรายการ ผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์ต่อรายการ
  กรุงเทพฯและปริมณฑล ต่างจังหวัด กรุงเทพฯและปริมณฑล ต่างจังหวัด
  จุดรับชำระเงิน กรุงศรี ออโต้ สำนักงานใหญ่
  อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ชั้น 3 ออลซีซั่นส์เพลส
  ไม่เสียค่าธรรมเนียม ไม่เสียค่าธรรมเนียม
  บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไม่เสียค่าธรรมเนียม ไม่เสียค่าธรรมเนียม
  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 15 บาท 30 บาท 15 บาท 30 บาท
  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 15 บาท 25 บาท 10 บาท 20 บาท
  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 15 บาท 20 บาท 15 บาท 20 บาท
  บมจ.ธนาคารกรุงไทย 15 บาท 15 บาท 15 บาท 15 บาท
  เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เฉพาะเงินสด)ไม่เกิน 30,000 บาท 15 บาท 15 บาท - -
  PAY AT POST ณ ที่ทำการไปรษณีย์ (เฉพาะเงินสด) ไม่เกิน 50,000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10 บาท 10 บาท - -
  ระบบหักบัญชีอัตโนมัติ (เฉพาะสินเชื่อรถยนต์) ไม่เสียค่าธรรมเนียม - -
  เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา (เฉพาะเงินสด) 10 บาท 10 บาท - -
 
 

ขี่บิ๊กไบค์ได้จริง ! ไม่ใช่แค่ฝัน หยุด BigBikeลอยลม คลิก!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400