คำถามที่พบบ่อย

 • สะดวก ตรวจเช็คข้อมูลบัญชีสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี ออโต้ ออนไลน์ ได้แล้ว

  สะดวก ตรวจเช็คข้อมูลบัญชีสินเชื่อรถยนต์ Krungsri Auto Online ได้แล้ว
 • ลูกค้าใหม่

  คำถาม: คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครของผู้สมัครสินเชื่อมีอะไรบ้าง ?
  คำตอบ: คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ
  คำถาม: สนใจสมัครต้องทำอย่างไร
  คำตอบ: กรุงศรี ออโต้ มีช่องทางการสมัครสินเชื่อสำหรับท่านที่สนใจไว้หลากหลายช่องทางดังนี้
  1. สมัครออนไลน์ ซึ่งเป็นการสมัครในเบื้องต้นหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
  2. สาขาของกรุงศรี ออโต้ 43 สาขา(กรุงเทพฯ 7 สาขา, ต่างจังหวัด 29 สาขา, สาขาย่อย 6 สาขา
   และ“กรุงศรี ออโต้ เอ็กซ์เพรส” บนห้างบิ๊กซี บางนา 1 สาขา)** ให้บริการสมัครสินเชื่อทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ **
  3. ผ่าน ‘กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์’ 0-2740-7400 ** ให้บริการสมัครสินเชื่อทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ **
  4. สาขาของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 600 สาขา
  5. ดีลเลอร์รถยนต์และรถจักรยานยนต์ กว่า 4,500 รายทั่วประเทศ (กรุงเทพฯ 2,500 ราย และ ต่างจังหวัด 2,000 ราย)
  6. ตัวแทนใกล้บ้านท่านกว่า 1,400 ราย ทั่วประเทศ
  7. บริการดิลิเวอรี่ถึงบ้าน พร้อมให้บริการประเมินราคารถ ให้คำปรึกษาในการขอสินเชื่อและทำสัญญาถึงบ้านทั่วประเทศ
 • ลูกค้าปัจจุบัน

  ช่องทางการชำระเงิน | เปลี่ยนที่อยู่ | โอนสิทธิ์สัญญาเช่าซื้อเปลี่ยนชื่อผู้เช่าซื้อรถ | โอนกรรมสิทธิ์ปิดบัญชี
  สอบถามรายละเอียดต่าง ๆ | ขอเอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ | ต่อภาษี | ต่อประกันภัยและพรบ.|สัญญาเช่าซื้อ

  คำถาม: ช่องทางการชำระเงินมีอะไรบ้าง
  คำตอบ: ชำระเงินได้โดย 

  สำหรับลูกค้าภายใต้สัญญา บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

  1. ชำระที่ กรุงศรี ออโต้ สำนักงานใหญ่ อาคาร ซี อาร์ ซี ทาวเวอร์ ชั้น 48 ออลซีซั่นส์เพลส ไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
  2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน) ,ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยค่าธรรมเนียมการชำระเงินขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร
  3. ชำระเป็นเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีเครื่องหมาย PAY AT POST ทุกสาขาทั่วประเทศ
   มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
  4. ชำระผ่านเครื่อง ATM และผ่านระบบออนไลน์ ของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูขั้นตอนการชำระค่างวด
   กรุงศรี ออโต้ ผ่านช่องทาง Krungsri Online), ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย โดยค่าธรรมเนียมการชำระเงินขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร
  5. ชำระเป็นเงินสด ณ จุดชำระเงิน เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
  6. ชำระที่จุดบริการของ CenPay มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
  7. ชำระโดยหักผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Direct Debit)(เฉพาะสินเชื่อรถยนต์)ท่านสามารถชำระค่างวดหรือค่าบริการอื่นๆ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ หักจากบัญชีเงินฝากธนาคารต่างๆ ที่ท่านมีบัญชีอยู่
   หากหักบัญชีอัตโนมัติ ใช้ได้เฉพาะการชำระค่างวด และค่าปรับ ตามที่ระบุไว้ใน Billing เท่านั้น

  หมายเหตุ:ติดต่อขอรับแบบฟอร์มชำระบัญชีผ่านระบบหักบัญชีอัตโนมัติ กรุงศรี ออโต้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
  กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์ โทร. 0-2627-6010


  อัตราค่าธรรมเนียมในการชำระค่างวดหรือค่าบริการอื่นๆ ณ จุดบริการ
  ชำระที่จุดบริการรับชำระ ค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน
  ณ จุดบริการรับชำระต่อรายการ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อรายการ
  กรุงเทพฯและปริมณฑล ต่างจังหวัด กรุงเทพฯและปริมณฑล ต่างจังหวัด
  จุดรับชำระเงิน กรุงศรี ออโต้ สำนักงานใหญ่
  อาคาร ซี อาร์ ซี ทาวเวอร์ ชั้น 48
  ออลซีซั่นส์เพลส
  ไม่เสีย
  ค่าธรรมเนียม
  - - -
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไม่เสียค่าธรรมเนียม ไม่เสียค่าธรรมเนียม
  ธนาคารกรุงเทพ 15 บาท 30 บาท 15 บาท 30 บาท
  ธนาคารกสิกรไทย 15 บาท 25 บาท 10 บาท 20 บาท
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 15 บาท 20 บาท 15 บาท 20 บาท
  ธนาคารกรุงไทย 15 บาท 15 บาท 15 บาท 15 บาท
  เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เฉพาะเงินสด)ไม่เกิน 49,000 บาท        
  • วงเงินรับชำระไม่เกิน 30,000 บาท 15 บาท 15 บาท - -
  • วงเงินรับชำระเกิน 30,000 ไม่เกิน 40,000 บาท 20 บาท 20 บาท - -
  • วงเงินรับชำระเกิน 40,000 ไม่เกิน 49,000 บาท 25 บาท 25 บาท - -
  PAY AT POST ณ ที่ทำการไปรษณีย์ (เฉพาะเงินสด) ไม่เกิน 50,000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10 บาท 10 บาท - -
  ระบบหักบัญชีอัตโนมัติ ไม่เสียค่าธรรมเนียม - -
  เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา (เฉพาะเงินสด) ไม่เกิน 49,000 บาท 10 บาท 10 บาท - -
  CenPay (เฉพาะเงินสด) ไม่เกิน 49,000 บาท 15 บาท 15 บาท - -

  สำหรับลูกค้าภายใต้สัญญา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

  1. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน)
  2. ชำระเป็นเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีเครื่องหมาย PAY AT POST ทุกสาขาทั่วประเทศ มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
  3. ชำระเป็นเงินสด ณ จุดชำระเงิน เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
  4. ชำระที่จุดบริการของ CenPay มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
  5. ชำระโดยหักผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Direct Debit)

  อัตราค่าธรรมเนียมในการชำระค่างวดหรือค่าบริการอื่นๆ ณ จุดบริการ
  ชำระที่จุดบริการรับชำระ ค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน
  ณ จุดบริการรับชำระต่อรายการ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อรายการ
  กรุงเทพฯและปริมณฑล ต่างจังหวัด กรุงเทพฯและปริมณฑล ต่างจังหวัด
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไม่เสียค่าธรรมเนียม ไม่เสียค่าธรรมเนียม
  เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เฉพาะเงินสด)ไม่เกิน 49,000 บาท        
  • วงเงินรับชำระไม่เกิน 30,000 บาท 15 บาท 15 บาท - -
  • วงเงินรับชำระเกิน 30,000 ไม่เกิน 40,000 บาท 20 บาท 20 บาท - -
  • วงเงินรับชำระเกิน 40,000 ไม่เกิน 49,000 บาท 25 บาท 25 บาท - -
  PAY AT POST ณ ที่ทำการไปรษณีย์ (เฉพาะเงินสด) ไม่เกิน 50,000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10 บาท 10 บาท - -
  ระบบหักบัญชีอัตโนมัติ ไม่เสียค่าธรรมเนียม - -
  เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา (เฉพาะเงินสด) ไม่เกิน 49,000 บาท 10 บาท 10 บาท - -
  CenPay (เฉพาะเงินสด) ไม่เกิน 49,000 บาท 15 บาท 15 บาท - -

   
  คำถาม: หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่ ต้องทำอย่างไร
  คำตอบ:
  วิธีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ส่งเอกสาร
  เอกสารประกอบการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่
  บุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่าซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยระบุ หมายเลขสัญญา และที่อยู่ใหม่ให้ชัดเจน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
  นิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล, หนังสือรับรองนิติบุคคล ภ.พ. 09 หรือ ภ.พ. 20 พร้อมประทับตราและลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามโดยระบุหมายเลขสัญญา และที่อยู่ใหม่ให้ชัดเจน หมายเลขโทรศัพท์พร้อมชื่อบุคคลที่ติดต่อได้สะดวก
  ช่องทางการส่งเอกสารแจ้งเปลี่ยนที่อยู่
    ลูกค้าภายใต้สัญญา บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ลีส จำกัด (มหาชน) ลูกค้าภายใต้สัญญา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  Fax 0-2627-8211 0-2787-0020
  E-mail customer.care@krungsri.com customer.care@krungsri.com
  ไปรษณีย์ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ลีส จำกัด(มหาชน)
  เลขที่ 87/2 อาคาร ซี อาร์ ซี ทาวเวอร์ ชั้น 26, 30 และ 48 ออลซีซั่นส์ เพลส
  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (แผนกบริการลูกค้า)
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
  ตู้ ป.ณ.1 ปณศ. รองเมือง กรุงเทพมหานคร 10330
  คำถาม: ต้องการโอนสิทธิ์สัญญาเช่าซื้อเปลี่ยนชื่อผู้เช่าซื้อรถ ต้องทำอย่างไร
  คำตอบ:วิธีการโอนสิทธิ์สัญญาเช่าซื้อ เป็นวิธีการที่ผู้เช่าซื้อต้องการโอนสิทธิ์การเช่าซื้อรถให้กับผู้อื่นมาเป็นผู้เช่าซื้อรถแทน โดยผู้เช่าซื้อใหม่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับผู้ให้เช่าซื้อและรับไปซึ่งสิทธิเรียกร้องในสัญญาเช่าซื้อ โดยบุคคลที่เข้ามารับโอนสิทธิจะเป็นผู้ผ่อนชำระค่างวดเช่าซื้อและเป็นผู้ครอบครองและใช้รถที่เช่าซื้อ ท่านสามารถทำการโอนสิทธิ์ฯได้เมื่อมีการผ่อนชำระค่างวดมาแล้วอย่างน้อย 1 ใน 4 ของจำนวนงวดทั้งหมด เช่น ทำสัญญาไว้ 48 งวด ท่านต้องผ่อนชำระมาแล้ว 12 งวดขึ้นไปจึงจะสามารถดำเนินการโอนสิทธิ์ฯได้
  กรณีบุคคลธรรมดา กรุณานำเอกสารเข้ามายื่นความจำนงที่บริษัทฯ ด้วยตนเอง พร้อมทั้งผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่ เอกสารที่ต้องเตรียมในการพิจารณาคือ
  1. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่าซื้อเดิม ผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่ ท่านละ 3 ชุด
  2. หลักฐานทางการเงินของผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่ ท่านละ 1 ชุด
  3. แผนที่บ้านพักปัจจุบันและที่ทำงาน พร้อมระบุที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
  4. ลอกลายเลขถังอย่างละ 4 ชุด โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่ ท่านละ 500 บาท บริษัทฯ จะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 7 วันทำการ หลังจากที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะนัดผู้เช่าซื้อเดิม ผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่เข้ามาทำสัญญาที่บริษัทฯ พร้อมกับชำระเงินดังนี้
   ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์สัญญาเช่าซื้อ 0.642% ของยอดค่าเช่าซื้อคงเหลือ แต่ไม่น้อยกว่า 2,140 บาท
   ค่าดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครอง ไม่เกิน 1,500 บาท
   ค่างวดล่วงหน้า 1 งวด
   ค่าทำประกันภัยชั้น 1 กรณีอายุประกันเหลือน้อยกว่า 6 เดือน
   และค่าต่อภาษีกรณีภาษีเหลือน้อยกว่า 3 เดือน
  คำถาม: ต้องการโอนกรรมสิทธิ์ปิดบัญชีต้องทำอย่างไร
  คำตอบ:
  บริษัทฯจะจัดส่งเอกสารการโอนก่อนวันครบกำหนดชำระเงินงวดสุดท้าย 30 วัน กรุณาเซ็นชื่อในเอกสารตามจุดที่มีเครื่องหมายกากบาทให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือชี้แจงการโอน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องส่งกลับมายังบริษัทฯ และชำระค่าบริการตามที่ระบุ ในเอกสาร เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารและค่าใช้จ่ายในการโอนครบถ้วน บริษัทฯ จะดำเนินการและจัดส่งเล่มทะเบียนให้ท่านประมาณ 7-10 วันทำการ ในกรณีที่ท่านทำการปิดบัญชีก่อนกำหนด บริษัทฯจะจัดส่งเอกสารชุดโอนให้ท่านภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯได้รับยอดปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว
  คำถาม: ต้องการสอบถามรายละเอียดใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จและยอดชำระ ติดต่อที่ไหน
  คำตอบ: หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ E-mail: Customer.Care@krungsri.com หรือ
  กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2627-6010 ในเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 - 20.00 น.
  วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
  * สำหรับลูกค้า สินเชื่อรถยนต์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรุงศรี โฟน
  โทร 1572 กด * 6 สินเชื่อรถยนต์กรุงศรี ออโต้ ในเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 -20.00 น.,วันเสาร์-อาทิตย์และ
  วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 -17.30 น.
  คำถาม: ต้องการขอเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ต้องทำอย่างไร
  คำตอบ:หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ E-mail: Customer.Care@krungsri.com หรือ
  กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2627-6010 ในเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 - 20.00 น.
  วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
  * สำหรับลูกค้า สินเชื่อรถยนต์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรุงศรี โฟน
  โทร 1572 กด * 6 สินเชื่อรถยนต์กรุงศรี ออโต้ ในเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 -20.00 น.,วันเสาร์-อาทิตย์และ
  วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 -17.30 น.
  คำถาม: ภาษีหมดอายุ ต้องต่อภาษีอย่างไร
  คำตอบ:หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ E-mail: Customer.Care@krungsri.com หรือ
  กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2627-6010 ในเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 - 20.00 น.
  วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
  * สำหรับลูกค้า สินเชื่อรถยนต์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรุงศรี โฟน
  โทร 1572 กด * 6 สินเชื่อรถยนต์กรุงศรี ออโต้ ในเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 -20.00 น.,วันเสาร์-อาทิตย์และ
  วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 -17.30 น.
  คำถาม: ในระหว่างผ่อนชำระจะต่อประกันภัยและพรบ.อย่างไร
  คำตอบ:หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ E-mail: Customer.Care@krungsri.com หรือ
  กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2627-6010 ในเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 - 20.00 น.
  วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
  * สำหรับลูกค้า สินเชื่อรถยนต์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรุงศรี โฟน
  โทร 1572 กด * 6 สินเชื่อรถยนต์กรุงศรี ออโต้ ในเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 -20.00 น.,วันเสาร์-อาทิตย์และ
  วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 -17.30 น.
  คำถาม: สัญญาเช่าซื้อจะได้รับเมื่อไร ?
  คำตอบ:บริษัทฯจะจัดส่งสัญญาเช่าซื้อให้ท่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ส่งเอกสารที่ท่านแจ้งไว้กับทางบริษัท โดยท่านจะได้รับสัญญาเช่าซื้อภายใน 10 วันทำการ หลังจากได้รับอนุมัติสินเชื่อและท่านได้รับรถจากผู้ติดต่อแล้ว หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ E-mail: Customer.Care@krungsri.com หรือ กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์
  0-2627-6010 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 -20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 -17.30 น
  * สำหรับลูกค้า สินเชื่อรถยนต์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรุงศรี โฟน
  โทร 1572 กด * 6 สินเชื่อรถยนต์กรุงศรี ออโต้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 -20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และ
  วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 -17.30 น